Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

avla, vara far tillconceber, gerar, procriar, ser pai/gerar - fortplanta sigengendar, engendrar, fazer, gerar, preencher, procriar, produzir - regenerar - harkla sig, röjadesimpedir - bränna, destilleradestilar - derivar - fradga, skummaespumar - fastslå, föreskriva, göra, skapa, tillverkacolocar, construir, deitar, por, pôr - punkterafazer um furo - twine (en) - klyvacindir, clivar, partir - spårarastejar, rastrear - dit, ha med sig, hämta, komma med, ta hittrazer - atalhar - omskapa, skapa på nyttrecriar - engendrar, fazer, gerar, procriar - initiera, sätta i gångcomeçar, iniciar, originar, provir, tomar a iniciativa - give, yield (en) - förorsaka, ge, skänka, ta, utgjuta, utkräva, utlösacevar, dar, desabafar, desafogar, saciar, satisfazer, vingar - framkalla, väckaevocar, lembrar - create by mental act, create mentally (en) - åstadkomma, framkalla, skapafazer, instituir - förverkliga, realiseraconcretizar, realizar - göraprovocar - establish, give (en) - executar - fazer - confeccionar, construir, fabricar - anlägga, bygga, konstruera, uppföraconstruir, edificar - bilda, grunda, inrätta, stifta, upprättaconstruir, estabelecer/fundar, instituir - assemblera, dra samman, församla, montera, sätta ihop, sätta ihop bit för bitcompor, juntar, montar, reunir, riunirsi - designa, formgecriar - slå, tändariscar - efterlikna, kopiera, skriva av, ta eftercopiar - create verbally (en) - bestå av, bilda, komponeracompor, escrever - coreografar - direct (en) - skymmas, täckas av en hinnaenevoar-se - film-make (en) - recreate (en) - offset (en) - skraparascar - knoppas, slå utfazer, lançar, parir, produzir - åstadkomma, förorsaka, framkalla, leda till, orsaka, vållacausar, fazer, produzir, provocar - press (en) - preparar - klippa, klippa av, skära, skära av, upp, utfazer, recortar - cut (en) - raise (en) - beat (en) - concitar, estimular, incitar, inspirar, provocar, suscitar - arbeta in, införliva, inkorporera, inlemma, innefatta, lägga till - form, organise, organize (en) - arrangera, bearbetaarranjar - grind (en) - chop (en) - manufacture (en) - blast, shell (en)[Spéc.]

[] varelse, best, djur, kräk, levande varelse, människa, rå, väsen[]animal, besta, bicho, criatura, ser - tillverkningfabricação, fabrico, produção, produtora de - criança, criatura, pessoa, ser[Dérivé]

fabricera, hitta på, uppfinnacontar, fabricar, inventar[Analogie]

causar (v.) • construir (v.) • criar (v.) • framkalla (v.) • obrigar (v.) • provocar (v.) • realizar (v.) • skapa (v.) • tillverka (v.)

-

 


   Publicidade ▼