Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

a zămisli, concepe, face, procrea, zămisliconceber, gerar, procriar, ser pai/gerar - [se] înmulţi, [se] reproduce, procreaengendar, engendrar, fazer, gerar, preencher, procriar, produzir - reproduceregenerar - tăiadesimpedir - a distila, a extrage, a ra­fina, distiladestilar, extrair - [se] dezvolta, evoluaderivar - spumegaespumar - face, institui, stabilicolocar, construir, deitar, por, pôr - a înţepafazer um furo - twine (en) - cindir, clivar, partir - rastejar, rastrear - trazer - atalhar - a reda, recrea, refacerecriar - genera, produceengendrar, fazer, gerar, procriar - a lan­sa, deschide, înfiinţa, iniţiacomeçar, iniciar, originar, provir, tomar a iniciativa - aduce - a aduce, aduce, a produce, face, producecevar, dar, desabafar, desafogar, saciar, satisfazer, vingar - chema, invocaevocar, lembrar - crea mental - crea, realizafazer, instituir - a rea­liza, da substanţă, materializaconcretizar, realizar - a cauza, a face, cauza, determina, face, pricinui, produce, provoca, stârnicausar, causar., provocar - produce, stabili - executar - aveafazer - confeccionar, construir, fabricar - construi, dura, face, înălţa, ridica, zidiconstruir, edificar - a fonda, a înfiinţa, faceconstruir, estabelecer/fundar, instituir - a aduna laolaltă, a asambla, a convoca, a monta, asamblacompor, juntar, montar, reunir, riunirsi - style (en) - aprinde, a scăpărariscar - a copia, a imita, copia, recreacopiar - crea cu cuvinte - a compune, a com­punecompor, escrever - coreografar - regiza - a filmaenevoar-se - film-make (en) - recreate (en) - offset (en) - a-şi târî picioarele, a târşâi, scrijelirascar - a face, a produce, a scoate, face, produce, rodifazer, lançar, parir, produzir - determina, producecausar, fazer, produzir, provocar - press (en) - pregătipreparar - decupa, tăiafazer, recortar - cut (en) - perturba, tulbura - beat (en) - deştepta, stârni, suscitaconcitar, estimular, incitar, provocar - încorpora - alcătui, formaorganizar - a adapta, aranjaarranjar - grind (en) - chop (en) - manufacture (en) - blast, shell (en)[Spéc.]

animal, ani­mal, brută, creatură, dobitoc, făptură, fiară, jivină, lighioană, necuvântătoranimal, besta, bicho, criatura, ser - fabricação, fabrico, produção, produtora de - făptură omeneascăcriança, criatura, pessoa, ser[Dérivé]

a inventa, a născoci, a se împăca, a ţese, contraface, falsificacontar, fabricar, inventar[Analogie]

a crea (v.) • a determina (v.) • a face (v.) • causar (v.) • construir (v.) • crea (v.) • criar (v.) • obrigar (v.) • provocar (v.) • realizar (v.)

-

 


   Publicidade ▼