Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

ficar perto, morar como vizinho[Spéc.]

adjacente, circundante, circunvizinho, contíguo, envolvente, próximo, vizinhoadiacente, attiguo, circondante, circonvicino, circostante, confinante, limitrofo, vicino[Qui~]

butt, butt joint, butt-joint, butt splice, butt-welded joint, butt-weld joint, end joint, plain joint, plyweld joint, straight joint (en) - debrumfrangia, orlo - borda, delimitação, fronteira, limitecircoscrizione, confine, delimitazione, di frontiera, frontiera, limite, linea di separazione, linea divisoria - fronteira, limite, zona fronteiriçazona di confine - beira, borda, fronteira, limite, orlabordatura, bordo, ciglio, contorno, margine, margine/bordo di, orlo, sponda - abutment (en) - abutter (en) - borda, fronteira, margem interiorconfine, frontiera[Dérivé]

apoiar-se (v.) • bordare (v. trans.) • confinar (v.) • confinare con (v. trans.) • entestar com (v.) • essere attiguo a (v.) • essere contiguo a (v.) • esser limitrofo a (v.) • lindar (v.)

-

 


   Publicidade ▼