Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

utiliser (fr)[Classe]

méthode (fr)[DomaineCollocation]

factotum (en)[Domaine]

realization (en)[Domaine]

uses (en)[Domaine]

uso, utilizaçãoraba, uporaba, uporabljanje - aplicação, utilizaçãopraktična izvedba, praktična uporaba, realizacija, uporaba - utilidadekorist, praktičnost, uporabnost - consumidor, utente, utilizadoruporabnik - utiliser, utilizer (en) - disponível, usável, utilizáveldostopen, na voljo, razpoložljiv, uporabljiv - applicative, applicatory (en) - activo, a funcionar bem, funcional, operacional, usável, utilizáveldelujoč, funkcionalen, ki brezhibno deluje, operativen, uporaben - utilizáveluporaben, uporabljiv - koristen, uporabljiv[Dérivé]

praticar, usar, utilizarbiti, rabiti, uporabiti, uporabljati, veljati[Domaine]

aplicar-sebiti, imeti, tikati se, uporabiti, uporabljati, veljati, zadevati[Cause]

comprometer, dedicar, dedicar-se a, devotar, interessar-se porbiti, dajati, dati, nameniti, odreči se, posvečati, posvečati se, posvetiti, posvetiti se, storiti, ukvarjati se, začeti - postaviti - igrati z - pull out all the stops (en) - biti, dati, dodeliti, imeti, postaviti - manejar, utilizar - address (en) - desperdiçar, perderzapravljati - aplicar erradamente, aplicar mal, empregar mal, tratar erradamente, usar erradamente, usar inapropriadamente, usar para propósitos errados - koristiti - overdrive, overuse (en) - cannibalise, cannibalize (en) - reciclar, reusar, reutilizar, usar de novo, usar novamentereciklirati - aproveitar, explorar, explorar/aproveitardelati, delovati, izkoriščati, izkoristiti, izrabiti, izrabljati, okoriščati se, okoristiti se, posrečiti se - explorarizkoriščati - podaljšati, segati - empregar, exercerbiti, uporabiti, uveljaviti - gozarbiti, imeti, uživati - tomarbiti, jemati, vzeti - dividir, partilhardeliti si, imeti delež, udeleževati se, udeležiti se - delati, delovati - biti, izpolniti, izvajati - recorrer, recorrer avračati se, zateči se, zateči se kam[Spéc.]

reemprego, reutilização - uso, utilizaçãoraba, uporaba, uporabljanje[Nominalisation]

utilisable (fr) - dober, koristen, uporaben, uporabljiv[QuiPeutEtre]

inemployable (fr) - impróprio, inapto, inútil, inutilizável, vãobrezkoristen, brezploden, brezsmotrn, brezuspešen, jalov, nekoristen, neporaben, neraben, nesmotrn, neuporabljiv[QuiNePeutEtre]

aplicação, utilizaçãopraktična izvedba, praktična uporaba, realizacija, uporaba - utilidadekorist, praktičnost, uporabnost - consumidor, utente, utilizadoruporabnik - utiliser, utilizer (en)[Dérivé]

praticar, usar, utilizarbiti, rabiti, uporabiti, uporabljati, veljati[Domaine]

biti (v.) • empregar (v.) • exercer  • izkoristiti (v.) • porabiti (v.) • poslužiti se (v.) • rabiti (v.) • uporabiti (v.) • uporabljati  • usar (v.) • utilizar (v.) • veljati (v.) • zaposliti (v.)

-

 


   Publicidade ▼