Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

acercar-se, aproximar-se furtivamente - โจมตีestar na ofensiva - โจมตีด้วยเรือดำน้ำ - ระดมยิงbombardear, crivar - บุกโจมตี, โจมตีatacar - เคาน์เตอร์แอตแทค, โต้กลับcontraatacar, contra-atacar - ฆ่าด้วยแก๊ส, ยิงแก๊สgazear - จู่โจมโดยไม่ให้ตั้งตัว, จู่โจมไม่ให้ทันตั้งตัวemboscar, surpreender - โจมตีอย่างรวดเร็วและรุนแรง, โจมตีโดยปราศจากคำเตือนbombardear - ยึดครอง, รุกล้ำอาณาเขต, เข้าบุกยึดinvadir, ocupar - รุมล้อม, รุมเร้าด้วย, โอบล้อมด้วยศัตรูassediar, cercar, sitiar - ทิ้งระเบิด, โจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรงbombardear, bombear - กราดยิง, ยิงกราดbombardear, metralhar, repreender severamente - ยิงปืนใหญ่bombardear, bombear - ปล่อยตอร์ปิโด, ยิงตอร์ปิโด, โจมตีด้วยตอร์ปิโดtorpedear - bust, raid (en)[Spéc.]

การจู่โจม, การบุกโจมตี, การโจมตีassalto, ataque - ผู้ก่อกวน, ผู้รุกราน, ผู้โจมตีagressor, assaltante, atacante[Dérivé]

ดักปล้น, ดักโจมตี, บุก, วิจารณ์, โจมตีatacar[Domaine]

ดีเฟนด์, ปกป้อง, ป้องกัน, สนับสนุน, แก้ต่างdefender[Ant.]

atacar (v.) • เข้าโจมตี (v.) • โจมตี (v.)

-

 


   Publicidade ▼