Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

biti, dati, predstaviti, predstavljati, prikazatiapresentar - deturpar, expor incorretamente, relatar erradamente - odgovarjati, odgovoriti, odvrniti, odzvati, zoperstaviti seresponder - biti, narediti uvod, uvesti, vpeljatiintroduzir, preceder - izjaviti, napovedati, naznaniti, objaviti, razglasitianunciar, declarar - izgovarjati, izgovoriti, izjaviti, izrečiarticular, dizer - get out (en) - izjaviti, razglasitideclarar - izjavitideclarar - navesti, omeniti, opaziti, opazovati, pripomniticomentar, mencionar, remarcar, reparar - biti, dobaviti, dobavljati, dodati, oskrbeti, predložiti, pristavitiacrescentar - objasniti, pojasniti, razložitiexplanar, explicar - biti, dajati, dati - povzeti, rezimiratiresumir, tornar a somar - poročati, prijaviti, sporočitiparticipar, relatar, reportar[Spéc.]

beseda, izjava, navedba, trditevdeclaração, descrição - izjava, trditev, zatrdilo, zatrjevanjeafirmação, declaração - obvestiloanúncio, aviso - narator, pripovedovaleccontador, narrador - besedadireito a pronunciar-se[Dérivé]

izjaviti, povedati, pravitidizer[Domaine]

biti (v.) • dejati (v.) • dizer (v.) • falar (v.) • govoriti (v.) • izjaviti (v.) • navesti (v.) • oznaniti (v.) • ponavljati (v.) • povedati (v.) • praviti (v.) • pripovedovati (v.) • reči (v.)

-

 


   Publicidade ▼