» 

dicionario analógico

perseverate - ditto - dwell, harp - tõlkima, ümber panema, vahendamainterpret, render, translate - ümber sõnastamaparaphrase, rephrase, reword - kokkuvõtet tegemaresume, summarise, summarize, sum up - osundama, tsiteerima, viitamacite, quote[Spéc.]

repetition - kordusreduplication, reiteration, repetition[Nominalisation]

iteratiivne, korduviterative, reiterative, repetitive[Qui~]

harjutamine, kordamine, proovrepeating, repetition - iteration - ümberarvestus, uuestiväitminerestatement - kordumine, kordusrepeat, repetition - iteration, looping, loop sinking, stationary coiling, stitch formation - iteration, loop[Dérivé]

edasi rääkimarepeat[Similaire]

go over  • ingeminate (v.) • iterate (v.) • kordama  • reiterate (v. trans.) • repeat (v.) • repeat oneself  • restate (v.) • retell (v. trans.) • say after (v. trans.) • say again (v. trans.) • üle kordama

-

 


   Publicidade ▼