Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

factotum (en)[Domaine]

IntentionalProcess (en)[Domaine]

นำไปใช้, ปฏิบัติ, ใช้, ใช้ประโยชน์exercer, usar, utilizar[Hyper.]

consagração - การหลงใหลอย่างไม่ลืมหูลืมตาadorar, veneração - ความซื่อสัตย์, ความรับผิดชอบcompromisso, dedicação - การอุทิศตัวdedicação - การอุทิศชีวิต, การอุทิศให้dedicação - คำสดุดี, คำอุทิศ, พันธะสัญญาdedicatória - พิธีมอบอุทิศให้ - คนที่อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก, คนรัก, ผู้นับถือ, ผู้อุทิศตัว, สาวก, แฟนamante, fA, fã, fan, fanático[Dérivé]

ให้ด้วยความศรัทธา - บูชายัญ, อุทิศ, เสียสละsacrificar[Domaine]

ปฏิญาณตน, สาบานตนconsagrar - rededicate (en) - apply (en)[Spéc.]

consagração - การหลงใหลอย่างไม่ลืมหูลืมตาadorar, veneração - ความซื่อสัตย์, ความรับผิดชอบcompromisso, dedicação - การอุทิศตัวdedicação - การอุทิศชีวิต, การอุทิศให้dedicação - คำสดุดี, คำอุทิศ, พันธะสัญญาdedicatória - พิธีมอบอุทิศให้ - คนที่อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก, คนรัก, ผู้นับถือ, ผู้อุทิศตัว, สาวก, แฟนamante, fA, fã, fan, fanático[Dérivé]

ให้ด้วยความศรัทธา - บูชายัญ, อุทิศ, เสียสละsacrificar[Domaine]

comprometer (v.) • dedicar (v.) • dedicar-se a  • devotar (v.) • interessar-se por  • ทุ่มเทกับ  • สนใจ  • อุทิศ (v.) • เริ่มทำ

-

 


   Publicidade ▼