Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

noticiar - aprender, ensinar, instruira iniţia, a in­strui, a învăţa, instrui - advertiranunţa, încunoştinţa, informa, înştiinţa, vesti - inoculate (en) - dar a conhecer, noticiar, notificar - avisar, repreendera avertiza, a preveni - alcagüetar, dar informações, dedurar, informar, noticiar, notificara denunţa, da informaţii, denunţa, pârî, turna - explicar, informar, partilhar, pôr/estar a para destăinui, a pune, a pune/a fi la curent, a pune la curent - update (en) - enganar, informar mala dezinfor­ma, a induce în eroare, a informa greşit, dezinforma - atenuar, ligar pouco, minimizara minimaliza, a nu da im­por­tanţă, bagateliza, minimaliza - acusar, comunicar, delatar, denunciar, informar, mexericara anunţa, a denunţa, a pârî, a raporta, a re­la­ta, denunţa, pârî, reclama, spune - undeceive (en) - advertir, alertaravertiza, preveni - advertir, anunciar, avisar, comunicar, informar, mandar dizer, noticiar, notificara anunţa, anunţa, încunoştinţa, înştiinţa, vesti - informar, noticiar, notificarfamiliariza - dar o pontoa sufla, reaminti - oferecera oferi - apresentar, introduzira iniţia, face cunoştinţă, prezenta - lamentar, sentira-i părea rău, a regreta - apontar, apresentar, mostrara indica, arăta, indica - assinalar, indicarschiţa - indica, prescrie, recomanda - nark (en) - esclarecer, explicara explica, a lămuri, desluşi, lămuri - informarcomunica, spune, transmite, zice - contar, falar, narrar, recontar, relatara povesti, a po­vesti, a relata, expune, istorisi, nara, povesti, relata, spune - narrar - apresentar um relatório, descrever, informar, relatara explica, a raporta din nou, descrie, reda, reprezenta, zugrăvi - reclama - fazer a coberturaa transmite, a transmite/a face un reportaj despre - mostraranunţa, declara - desabusar, desenganar, desiludiraduce la realitate, trezi - apontar, assinalar, mostrar - dar testemunho, testemunhara atesta, a depune mărturie, a fi rezultatul a..., demonstra, dovedi, proba[Spéc.]

informação, informecunoaştere, cunoştinţă, documentare, învăţătură - informaçãoinformaţie, ştire - informaçãoanunţare, încunoştinţare, informare, înştiinţare, vestire - Dados, informaçãodate - informadorinformator - informadormar­tor, martor ocular - informativo, instrutivo, noticioso - esclarecedor, informativo, noticiosolămu­­ritor - informativo, noticiosoinformativ[Dérivé]

a avertiza (v.) • a informa (v.) • anunţa (v.) • comunica (v.) • încunoştinţa (v.) • informa (v.) • informar (v.) • înştiinţa (v.) • vesti (v.)

-

 


   Publicidade ▼