» 

dicionario analógico

fördöma, klandra, kritiseracriticar, desaprovar, repreender - blast, crucify, pillory, savage (en) - förebrå, förmana, tillrättavisacensurar, repreender - banna, ge en reprimand, ge ngn en överhalning, gräla, gräla på, tillrättavisacensurar, condenar, criticar, dar uma ensaboadela, incriminar, ralhar, recomeçar, recuperar, repreender, repreensão, reprimir, reprovar, retomar - döma ut, förkasta, klandraadmoestar, censurar, condenar, repreender - djupt beklagalamentar - belabor, belabour (en) - come down (en) - ange, anklaga, beskylla, fördöma, kritisera, peka utdelatar, denunciar - lägga skulden på, skylla påacusar, censurar, repreender, responsabilizar - minimizar - häcklaembromar - angripa, ansättaagredir, assaltar, atacar - harsh on (en)[Spéc.]

kritikcrítica - kritikcrítica - kritikcrítica - crítico - häcklare, kritiker, recensentcrítico - kritiker, recensentcrítica, crítico[Dérivé]

louvar[Ant.]

apreciar (v.) • criticar (v.) • encontrar falhas  • hitta fel hos  • kritisera (v.) • slå hål på

-