Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

absorbera, bära [], bära upp, hålla för, stå [], stå ut med, stödja, stötta, ta, tolerera, undergå, uppta, uthärdaadmitir, apoiar, aturar, padecer, resistir, sofrer, suportar, sustentar, tolerar, usar - furlough (en) - give (en) - tillåtaaguentar, agüentar, aturar, suportar, tolerar - godkänna, sanktioneraconfirmar, permitir - incluir - privilegiera, undanta, undantagaprivilegiar - bekräfta, förklara giltig, legalisera, legitimera, tillåtalegalizar, legitimar - trust (en) - anta, släppa inadmitir, deixar entrar[Spéc.]

passaporte, permissão[CeQui~]

bemyndigande, kraftfrigörelse, tillåtelseautorização, permissão[Nominalisation]

grönt ljus, klarsignal, klartecken, medgivande, tillåtelse, tillståndlicença, luz verde, permissão - körkort, licens, tillståndlicença, licenciamentos, permissão - anteckning, påskrift, prickning, stödautorização, consentimento, Imprimatur, sanção - admissible, allowable, permissible (en) - tolerantpermissivo[Dérivé]

conceder, outorgar, permitir[Domaine]

förbjudadefender, proibir[Ant.]

aceitar (v.) • autorizar (v.) • permitir (v.) • tillåta (v.) • uppmuntra (v.)

-

 


   Publicidade ▼