Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

perua, pettää, rikkoa, rikkoa lupaus, syödä sanansafaltar, incumplir, romper, volver de, volverse atrás en[Spéc.]

peruuttamatoninapelable, irrevocable - unrepealable (en)[QuiNePeutEtre]

anulación, rescisión, revocación - kumoaminen, mitätöinti, peruutus, poistaminen, purkaminenabrogación, anulación, derogación, revocación, supresión[Nominalisation]

abrogatif (fr)[Qui~]

lakkautettavissa oleva, poistettavissa olevaabolido - annullable (en) - révocable (fr)[QuiPeutEtre]

kumoaminen, peruutusrescisión - mitätöinti - kumoaminenrevocación - mielenmuutos, suunnanvaihdos, täyskäännöscambio de la opinión - peruutus, vastakäskycontraorden - käänteisyys, päinvastainen, päinvastaisuus, päinvastoin, vastakohta, vastakohtaisuuscontrario, lo contrario[Dérivé]

abrogar (v.) • abrogar derogar (v.) • anular (v. trans.) • cancelar (v. trans.) • derogar (v.) • deshacer (v. trans.) • invalidar (v. trans.) • kumota (v.) • mitätöidä (v.) • muuttaa päinvastaiseksi (v.) • peruuttaa (v.) • poistaa (v.) • purkaa (v.) • revocar (v. trans.)

-

 


   Publicidade ▼