Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

lave grimasser, skære grimasserfazer caretas - fingerspell, finger-spell (en) - aphorise, aphorize (en) - riddle (en) - project (en) - få fat i, kontaktealcançar, atingir, contactar, contatar, entrar em contato, estar em contato com, manter contato com, ter contato com - påføre, tildele, voldeditar, infligir - comungar - få oplysninger om, forespørge, forhøre sig, forhøre sig om, spørge, spørge efter, undersøgeinvestigar, pedir informações, perguntar, perguntar por - telekommunikation - informere, meddele, oplyseinformar - gøre grin medbrincar - saudar - endereçar - nikkebaixar a cabeça, inclinar a cabeça, nutar - sign (en) - give, holde, holde tale, taledizer, falar, fazer, verbalizar - sige, tale, tale omfalar, falar sobre - fortælle, snakke, taleconversar, dizer, falar - gestikulere, gøre tegn, lave fagterchamar, fazer sinal, gesticular - telepathise, telepathize (en) - write (en) - sende over radiotransmitir - skriveescrever - network (en) - gøre tegn til, signalereconversar por sinais, fazer sinal, sinalizar - semaphore (en) - fløjteassobiar - give, throw (en) - give, pay (en) - give æren for, tillæggelouvar - transmitir - issue (en) - cobrir, comandar, dominar, proteger, recobrir - delecompartilhar - get (en) - gab, yak (en) - blog (en)[Spéc.]

mensagem - kommunikationcomunicação, comunicado, uma comunicação - intercommunication (en) - comunicador, transmissor - åben, i det snakkesalige hjørne, meddelsomcomunicativo, conversador[Dérivé]

comunicar (v.) • gøre bekendt med (v.) • holde kontakt ( ) • kommunikere ( ) • meddele (v.) • transmitir (v.)

-

 


   Publicidade ▼