Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

expect (en) - receive (en) - herbezinnen, heroverwegen, opnieuw overwegenreconsiderar - opnieuw overwegenreconsiderar - bevatten, bijvoegen, invoegen, opnemen, rangschikken, rekenen, rekenen tot, tellenincluir - consider (en) - noemenchamar - believen, goeddunken - de betrekkelijkheid inzien, relativerenrelativizar - identificeren, vereenzelvigen - begunstigen, bevoordelen, bevoorrechten, favoriseren, matsen, privilegiëren, voortrekken, zegenenapoiar, favorecer - abstraheren - verstoffelijkenassumir forma material, coisificar, materializar, materializar-se, reificar - idealiserenidealizar - aanrekenen, aanzien, achten, houden, verslijten, vindenachar, considerar, descobrir, encontrar, julgar - appreciëren, eerbiedigen, hoogachten, naar waarde schatten, op prijs stellen, ordenen, prijzen, rangschikken, respecteren, schatten, schikken, structureren, waarderendar valor, prezar, respeitar, venerar - schimpendesestimar, desprezar, troçar - make (en) - capitalise, capitalize (en) - appreciëren, bewaren, waarderenapreciar, dar valor a, guardar como tesouro[Spéc.]

besef, convictie, denkbeeld, dunk, gevoelen, gezindheid, het denken, inzicht, oordeel, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingnamecompreensão, espírito, ideia, idéia, opinião, pensamento, perspicácia - beeld, kijk, perspectieftekening, uitzicht, voorstellingperspectiva - advies, gedachte, mening, oordeel, opinie, opvatting, uitgangspunt, visie, zienswijzeopinião[Dérivé]

begrijpen, nemen, opnemen, opvattenanalisar, compreender, construir, entender, explicar, interpretar, traduzir[Domaine]

aanmerken (v.) • aanschouwen (v.) • aanzien (v.) • achar (v.) • achten (v. trans.) • beschouwen (v.) • beschouwen als  • bevinden (v. trans.) • considerar (v.) • estimar (v.) • houden (v. intr.) • inzien (v. trans.) • olhar (v.) • oordelen (v. trans.) • pensar em (v.) • schatten (v. trans.) • ver (v.) • vinden (v.) • zien (v.)

-

 


   Publicidade ▼