Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

empanel, impanel, panel (en) - field (en) - sieve, sift (en) - draw (en) - marcar.slå - go, plump (en) - selecionarplocka ut - elegernämna - extrair/seleccionar, selecionargöra utdrag ur - escolher - cream off, skim off (en) - ansa, gå igenom, rensa, sovra - designar, escolher, especificar - escolher - think of (en) - determinar, especificar, pôravgöra, fastställa, sätta - adoptaradoptera, anamma, anta, lägga sig till med - investigarskaffa upplysningar om, testa, undersöka - votar - designar, eleger, escolher, nomear, optarutse, välja, välja [] - designar, nomear, propor - votar - lambuzar, ungir, untarsmörja - cap (en) - provar, tentarförsöka, prova, provsmaka, smaka av, testa[Spéc.]

selectivo, seletivoselektiv[Qui~]

escolha, opçãourval, val - eleição, escolha, selecçãosortiment, urval - selecçãosortiment, uttagning, utväljande - amostragem, técnicas de amostragemurval[Nominalisation]

seleccionadormedlem av en uttagningskommitté[PersonneQui~]

destinarstaka, välja ut[Similaire]

adquirir, atingir, comprar, obterförvärva, köpa[Domaine]

apartar (v.) • desbastar (v.) • destacar  • escolher (v.) • plocka ut (v.) • seleccionar (v.) • selecionar (v.) • se ut  • utse  • utvälja (v.) • välja (v.) • välja [] (v.) • välja ut

-

 


   Publicidade ▼