» 

dicionario analógico

empanel, impanel, panel (en) - field (en) - sieve, sift (en) - draw (en) - slåmarcar. - go, plump (en) - plocka utselecionar - nämnaeleger - göra utdrag urextrair/seleccionar, selecionar - escolher - cream off, skim off (en) - ansa, gå igenom, rensa, sovra - designar, escolher, especificar - escolher - think of (en) - avgöra, fastställa, sättadeterminar, especificar, pôr - adoptera, anamma, anta, lägga sig till medadoptar - skaffa upplysningar om, testa, undersökainvestigar - votar - utse, välja, välja []designar, eleger, escolher, nomear, optar - designar, nomear, propor - votar - smörjalambuzar, ungir, untar - cap (en) - försöka, prova, provsmaka, smaka av, testaprovar, tentar[Spéc.]

selektivselectivo, seletivo[Qui~]

urval, valescolha, opção - sortiment, urvaleleição, escolha, selecção - sortiment, uttagning, utväljandeselecção - urvalamostragem, técnicas de amostragem[Nominalisation]

medlem av en uttagningskommittéseleccionador[PersonneQui~]

staka, välja utdestinar[Similaire]

förvärva, köpaadquirir, atingir, comprar, obter[Domaine]

apartar (v.) • desbastar (v.) • destacar  • escolher (v.) • plocka ut (v.) • seleccionar (v.) • selecionar (v.) • se ut  • utse  • utvälja (v.) • välja (v.) • välja [] (v.) • välja ut

-

 


   Publicidade ▼