Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

inschalen, plaatsencijeniti, gradirati, ocijeniti, ocjenjivati, procijeniti, procjenjivati, rangirati, stupnjevati - opstellen - goedkeuren, voelenodobravati, odobriti - afkeuren, desapproberen, desavoueren, diskwalificeren, gispen, laken, misprijzennegodovati, ne odobravati, odbaciti, odbacivati, osuditi, osuđivati - goedachten, goeddunken, kiezenizabrati, odabrati, odlučiti - prejudiciëren, voorbarig oordelenprejudicirati, unaprijed stvoriti mišljenje - dankbaar zijn voor, evalueren, koersen, meten, nabespreken, ramen, schattenbodovati, cijeniti, procijeniti, procjenjivati, valorizirati, vrednovati - herschatten, overschatten - afstoten, afweren, afwijzen, verwerpen, wegwuivenodbaciti, odbacivati, odbijati, odbiti, odbiti što - aannemen, aanvaarden, geloven, honorerenakceptirati, odobravati, odobriti, prihvaćati, prihvatiti, pristajati- pristati - menen, vinden, zeggendržati, misliti, smatrati, vjerovati - afwegen, berekenen, uitwerken, weddenizračunati, kalkulirati, predvidjeti, predviđati, procijeniti, procjenjivati, smatrati, sračunati - anticiperen, vooruitlopenanticipirati, gledati unaprijed, predosjetiti, predvidjeti, predviđati - aanwrijven, hechten, toedichten, toekennen, toerekenen, toeschrijvenimputirati, pridodati, pridodavati, pripisati, pripisivati - assign, attribute (en) - afkeuren, desapproberen, desavoueren, diskwalificerenkuditi, negodovati, ne odobravati, ne odobriti, odbaciti, odbacivati, osuditi, osuđivati - aangeven, verklarendeklarirati, proglašavati, proglasiti, prosuditi, prosuđivati, smatrati - bespreken, herbezinnen, inspecteren, recenserenkritički prikazati, osvrnuti se, recenzirati - laten zakken, tegenvallen - pass (en) - doorvragen, examineren, ondervragen, overhoren, proberen, test, testen, toetsen, uitproberen, uittesteniskušati, iskušavati, ispitati, ispitivati, isprobati, isprobavati, probati, probavati, provjeravati, provjeriti, testirati - aansluiten bij zich, bijspringen, opkomen voorpristajati uza što, stati na nečiju stranu, zamjeriti, zauzeti se za[Spéc.]

beoordeling, het berekenen, inschatting, quotumprosudba, prosuđivanje - jureringrasuđivanje - jurylid, rechter, richterocjenitelj, ocjenjivač, poznavalac, procjenjivač, sudac - te oordelen naarsudeći po[Dérivé]

aanmerken, aanmerkingen maken op, afkeuren, becritiseren, bekritiseren, bekritizeren, beoordelen, hekelen, kritiek hewbben op, kritiek leveren op, kritiseren, recenseren, terechtwijzenkritizirati, kuditi, osuđivati, prigovarati, prigovoriti, recenzirati, suditi, vaditi iz rupice - onbewoonbaar verklarenprogladiti - vrijpleitenopraštati, oprostiti, oslobađati, osloboditi, rasteretiti - schuldig bevinden, schuldig verklaren, veroordelendokazati, osuditi, osuđivati, proglasiti krivim[Domaine]

aankijken (v. trans.) • bekijken (v. trans.) • bemiddelen (v.) • beoordelen (v.) • berekenen (v.) • beschouwen (v. trans.) • bezien (v. trans.) • een oordeel vellen over  • inschatten (v. trans.) • kritizirati (v.) • ocijeniti (v.) • ocjenjivati (v.) • oordelen (v.) • procijeniti  • procjenjivati (v.) • prosuditi (v.) • prosuđivati (v.) • schatten  • suditi (v.) • suditi nekoga  • taxeren (v. trans.) • veroordelen (v.) • zien (v.)

-

 


   Publicidade ▼