Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

ha tålamod medter paciência - erkänna, godkänna, godtaaceitar - finna sig i, tålaconsentir, tolerar - hålla modet uppeaguentar, aguentar-se - finna sig i stillatigandeaceitar, aceitar passivamente - förstå skämt, tålater sentido de humor - sit out (en) - betalapagar - bita ihop tänderna, göra det bästa av ngt, ta det hela med gott humöraguentar firme, fazer o melhor possível, parecer contente/não dar o braço a torcer? - angrepp, klä skott, vara den som får ta emot stötenimpacto[Spéc.]

liberal, toleranttolerante[Qui~]

adequate, fair to middling, passable, tolerable (en) - dräglig, uthärdligsuportável, tolerável[QuiPeutEtre]

tolérance (fr)[CeQui~]

abidance (en) - motståndskraftresistência - fördragsamhet, toleranstolerância - uthållighetresistência[Dérivé]

få utstå, lida, sota försofrer[Domaine]

absorbera (v.) • admitir (v.) • apoiar (v.) • aturar  • bära [] (v.) • bära upp (v.) • hålla för (v.) • padecer (v. intr.) • resistir (v. trans.) • sofrer (v. intr.) • stå [] (v.) • stå ut med (v.) • stödja (v.) • stötta (v.) • suportar  • sustentar  • ta (v.) • tolerar (v.) • tolerera (v.) • undergå (v.) • uppta (v.) • usar  • uthärda (v.)

-

 


   Publicidade ▼