» 

dicionario analógico

dividirverdelen; opsplitsen[Classe]

classer (fr)[Classe]

grouper (fr)[Classe...]

categorizar, clasificarcategoriseren, categorizeren, indelen, kategoriseren, onderbrengen, rubriceren[Hyper.]

clasecategorie, klas, klasse[GenV+comp]

categorización, clasificación, orden, ordenaciónclassificatie, klassifikatie, kwalificatie, plaatsing, rangschikking - clasificación - clasificador, separadorsorteerder, sorteermachine - categorización, clasificaciónindeling, rangschikking - tipo, variedadsoort, vorm - categorización, clasificaciónindeling - capa, clase, clase social, condición, estrato social, rangoeersteklas, kl., klas, klasse, laag, maatschappelijke klasse, stand - categoría, clasecategorie, familie, gezin, stand - clasecategorie, klas, klasse - rangolokaal, lokaaltje - clasificador - sorter (en) - clasificación, selecciónschifting, sorteren, sortering - classificatório (pt)[Dérivé]

compararvergelijken[Domaine]

unitise, unitize (en) - catalogarcatalogiseren - isolate (en) - referirdoorverwijzen, verwijzen - reclassify (en) - size (en) - dividir en dos - encasillar, estereotipar, esteriotiparin stereotypen indelen, stereotyperen - agruparclusteren, groeperen, in groepen onderbrengen - graduarcategoriseren - contar[Spéc.]

clasificación, rankingclassificatie, indeling, klassement, ranglijst[Nominalisation]

classable (fr)[QuiPeutEtre]

reclasser (fr)[A Nouveau]

desclasificardeclasseren, deklasseren[Défaire]

classeur (fr)[CeQui~]

categorización, clasificación, orden, ordenaciónclassificatie, klassifikatie, kwalificatie, plaatsing, rangschikking - clasificación - clasificador, separadorsorteerder, sorteermachine - categorización, clasificaciónindeling, rangschikking - tipo, variedadsoort, vorm - categorización, clasificaciónindeling - capa, clase, clase social, condición, estrato social, rangoeersteklas, kl., klas, klasse, laag, maatschappelijke klasse, stand - categoría, clasecategorie, familie, gezin, stand - clasecategorie, klas, klasse - rangolokaal, lokaaltje - clasificador - sorter (en) - clasificación, selecciónschifting, sorteren, sortering - classificatório (pt)[Dérivé]

describir, distinguir, vislumbrarbeschrijven, omschrijven, onderscheiden[Domaine]

beschouwen als (v.) • clasificar (v. trans.) • classificeren (v. trans.) • clusteren (v.) • encasillar (v. trans.) • groeperen (v. trans.) • indelen (v. trans.) • klasseren (v. trans.) • onderbrengen (v. trans.) • plaatsen in (v.) • rangschikken (v. trans.) • rubriceren (v. trans.) • separar  • sorteren (v.) • uitspitten (v. trans.) • uitzoeken

-