» 

dicionario analógico

verdelen; opsplitsendividir[Classe]

classer (fr)[Classe]

grouper (fr)[Classe...]

categoriseren, categorizeren, indelen, kategoriseren, onderbrengen, rubricerencategorizar, clasificar[Hyper.]

categorie, klas, klasseclase[GenV+comp]

classificatie, klassifikatie, kwalificatie, plaatsing, rangschikkingcategorización, clasificación, orden, ordenación - clasificación - sorteerder, sorteermachineclasificador, separador - indeling, rangschikkingcategorización, clasificación - soort, vormtipo, variedad - indelingcategorización, clasificación - eersteklas, kl., klas, klasse, laag, maatschappelijke klasse, standcapa, clase, clase social, condición, estrato social, rango - categorie, familie, gezin, standcategoría, clase - categorie, klas, klasseclase - lokaal, lokaaltjerango - clasificador - sorter (en) - schifting, sorteren, sorteringclasificación, selección - classificatório (pt)[Dérivé]

vergelijkencomparar[Domaine]

unitise, unitize (en) - catalogiserencatalogar - isolate (en) - doorverwijzen, verwijzenreferir - reclassify (en) - size (en) - dividir en dos - in stereotypen indelen, stereotyperenencasillar, estereotipar, esteriotipar - clusteren, groeperen, in groepen onderbrengenagrupar - categoriserengraduar - contar[Spéc.]

classificatie, indeling, klassement, ranglijstclasificación, ranking[Nominalisation]

classable (fr)[QuiPeutEtre]

reclasser (fr)[A Nouveau]

declasseren, deklasserendesclasificar[Défaire]

classeur (fr)[CeQui~]

classificatie, klassifikatie, kwalificatie, plaatsing, rangschikkingcategorización, clasificación, orden, ordenación - clasificación - sorteerder, sorteermachineclasificador, separador - indeling, rangschikkingcategorización, clasificación - soort, vormtipo, variedad - indelingcategorización, clasificación - eersteklas, kl., klas, klasse, laag, maatschappelijke klasse, standcapa, clase, clase social, condición, estrato social, rango - categorie, familie, gezin, standcategoría, clase - categorie, klas, klasseclase - lokaal, lokaaltjerango - clasificador - sorter (en) - schifting, sorteren, sorteringclasificación, selección - classificatório (pt)[Dérivé]

beschrijven, omschrijven, onderscheidendescribir, distinguir, vislumbrar[Domaine]

beschouwen als (v.) • clasificar (v. trans.) • classificeren (v. trans.) • clusteren (v.) • encasillar (v. trans.) • groeperen (v. trans.) • indelen (v. trans.) • klasseren (v. trans.) • onderbrengen (v. trans.) • plaatsen in (v.) • rangschikken (v. trans.) • rubriceren (v. trans.) • separar  • sorteren (v.) • uitspitten (v. trans.) • uitzoeken

-