Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

hloubat nad, lámat si hlavuquebrar a cabeça sobre - rationalise, rationalize (en) - pensar - filozofovat, mudrovat, rozumovatfilosofar - brainstorm (en) - bádat, hloubat, koumat, meditovat, podumat, přemítat, přemýšlet, rozvážit si, uvažovat, vypočíst, vypočítat, zvažovatcontemplar, encarar, fazer meditação, meditar, ponderar, reconsiderar - argumentovat, myslet, soudit, usuzovat, uvažovatargumentar, raciocinar - dojít, dospět, přijít, usuzovat, vyvodit, vyvozovat důsledky, vyvozovat závěr zachar, chegar, concluir, decidir, deduzir, fechar, inferir, tirar uma conclusão - hodnotit, odhadnout, odhadovat, odsuzovat, posoudit, soudit, vynášet soudcalcular, condenar, julgar - rozjímatcogitar, contemplar, ponderar - naplánovat, plánovat, vymyslet, vymyslitplanear, planejar - napojit, připojit, sepnout, spojovat, spojovat siassociar, fazer a ligação, ligar - být v centru, do centra, koncentrovat, koncentrovat se, sebrat, soustředit, soustředit se, umístitfocar - vzbuzovat, vzdátdar - myslet, myslit, pamatovat, pomyslet, zamyslet se, zamyslit seachar, pensar, pensar em, pensar sobre - pensar - achar, pensar - rozmyslet, zvážitconsiderar, julgar, pensar - účtovat, zúčtovatcomputar[Spéc.]

cogitation (en)[Nominalisation]

duševní činnost, mozková činnostideia, Pensamento, quebra de cabeça, reflexão - přemýšlení, úvahameditação - myšlení, přemýšlení, uvažovánípensamento, reflexão - myslitel, vědecintelectual, pensador - intelectual - cogitative (en)[Dérivé]

namíchat, rodit se, sestavit, snout, snovat, vymyslet, vymyslet si, vymyslit sifabricar, inventar, pensar[Analogie]

meditar (v.) • myslet (v.) • myslit (v.) • pensar (v.) • přemítat (v.) • přemýšlet (v.) • raciocínar (v.) • rozmýšlet (v.) • uvažovat (v.)

-

 


   Publicidade ▼