Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

รับรู้, เข้าใจlegge merke til, oppfatte - เข้าใจถ่องแท้, เห็นคุณค่าforstå[Spéc.]

ความเข้าใจfatteevne, forståelse, forstand - anerkjennelse, erkjennelse, gjenkjennelse[Dérivé]

นึก, นึกภาพ, เสนอแผนงาน, เห็นภาพforeslå, forestille seg, for seg se, planlegge - ใช้สายตาforstå, innse, se[Domaine]

bli/være klar over (v.) • få riktig  • forstå (v.) • forstå riktig  • gjøre/si riktig  • innse (v.) • vurdere situasjonen  • ตระหนัก (v.) • ทำไม่ผิด  • เข้าใจ (v.) • แสดงความคิดเห็น  • ได้รับการบอกกล่าวอย่างถูกต้อง

-

 


   Publicidade ▼