» 

dicionario analógico

chápat, koumat, pochopit, pochopit mnoho z, rozumět, vyznat se v, zachytitapprehend, compass, comprehend, dig, figure out, get, get the picture, grasp, grok, make head or tail of, make much of, savvy, see, take, understand - sense - chápatfollow - pochopit mnoho zcatch, get - touch - dohovořit se, domluvit se, rozumět, umět, znátinterpret, read, translate, understand - slyšetread - interpretovatconstrue, interpret, see - make out - dojít, dořešit, objasnit, pochopit, přijít, rozluštit, vyluštit, vyřešitfigure out, hit on the idea, hit upon the idea, lick, plan out, puzzle out, reason out, solve, think of something, unravel, work, work out - pochopitbottom, fathom, penetrate, probe[Spéc.]

chápání, důvtip, pochopení, porozuměníapprehension, comprehension, discernment, savvy, understanding[Dérivé]

být srozumitelný, objasnit, přesvědčit, přivést, vyjasnitbring home to, click, come home, dawn, drive home to, fall into place, get across, get into s.o.'s head, get through, get through to, get to see, get to understand, penetrate, sink in - proniknout do vědomícome across, resonate[Cause]

osvojit si, ovládnoutcontrol, master[Domaine]

chápat (v.) • dovědět se (v.) • mít pochopení (v.) • rozumět (v.) • soudit o  • understand (v. trans.) • vyrozumět (v.)

-

 


   Publicidade ▼