» 

dicionario analógico

apprehend, compass, comprehend, dig, figure out, get, get the picture, grasp, grok, make head or tail of, make much of, savvy, see, take, understandchápat, koumat, pochopit, pochopit mnoho z, rozumět, vyznat se v, zachytit - sense - followchápat - catch, getpochopit mnoho z - touch - interpret, read, translate, understanddohovořit se, domluvit se, rozumět, umět, znát - readslyšet - construe, interpret, seeinterpretovat - make out - figure out, hit on the idea, hit upon the idea, lick, plan out, puzzle out, reason out, solve, think of something, unravel, work, work outdojít, dořešit, objasnit, pochopit, přijít, rozluštit, vyluštit, vyřešit - bottom, fathom, penetrate, probepochopit[Spéc.]

apprehension, comprehension, discernment, savvy, understandingchápání, důvtip, pochopení, porozumění[Dérivé]

bring home to, click, come home, dawn, drive home to, fall into place, get across, get into s.o.'s head, get through, get through to, get to see, get to understand, penetrate, sink inbýt srozumitelný, objasnit, přesvědčit, přivést, vyjasnit - come across, resonateproniknout do vědomí[Cause]

control, masterosvojit si, ovládnout[Domaine]

chápat (v.) • dovědět se (v.) • mít pochopení (v.) • rozumět (v.) • soudit o  • understand (v. trans.) • vyrozumět (v.)

-