Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

de pijp uitgaan; het loodje leggen; expireren; inslapen; insluimeren; kapotgaan; peigeren; teloorgaan; tenietgaan; versmachten; overlijden; heengaan; verscheiden; ontslapen; uitsterven; creperen; kreperen; verrekken; het tijdelijke met het eeuwige verwisselen; om het leven komenizdahnuti; uginuti; crknuti; nestati; umreti; preminuti[Classe]

creperen; op sterven liggen; zieltogen; de dood nabij zijn; de dood voor ogen hebben; op sterven na dood zijn[ClasseHyper.]

biology (en)[Domaine]

Death (en)[Domaine]

overgaantransformisati se[Hyper.]

dood, gestorven, heengegaan, overleden, verdwenen, wijlen[Devenir+Attrib.]

dood, doodsoorzaak, sterfgevaloterati u grob - koersverlies - dood, doodsoorzaak, einde, heengaan, overlijden, sterfgeval, verscheidenodlazak, smrt, umiranxe - Death (en) - afgestorvene, overledenepokojni, pokojnik, мртвац, покојник - doodsmrt, смрт - doodstraf - dood, doodstraf[Dérivé]

afslaan, bezwijken, blijven steken, defect raken, falen, het begeven, het laten afweten, het opgeven, kapotgaan, kapot gaan, kapot maken, stranden, stukgaan, uitfloepen, vastlopen, verkeerd gaan, weigerenpokvariti se, polomiti - die (en)[Domaine]

geboren worden, geboren zijnnastati, roditi se[Ant.]

abafar, asfixiar, estrangular (pt) - buy it, pip out (en) - verdrinken, verzuipenudaviti, udaviti se - eerder overlijden dan, eerder sterven dan, sterven vóórumreti pre - de hongerdood sterven, doodhongeren, hongeren, honger hebben erge, honger lijden, van honger omkomen, verhongerenbiti mrtav glada - pasti, poginuti - bezwijkenpodleći - leknout (cs) - aborteren, abortus plegen[Spéc.]

dying (en) - stervend[Qui~]

srefelijk, sterfelijk, sterfelijkesmrtan, zemnik[QuiPeut~]

gedoemde, hopeloos geval, ten dode opgeschrevenepostradalnik[PersonneQui~]

disparition (fr)[Nominalisation]

dood, doodsoorzaak, sterfgevaloterati u grob - koersverlies - dood, doodsoorzaak, einde, heengaan, overlijden, sterfgeval, verscheidenodlazak, smrt, umiranxe - Death (en) - afgestorvene, overledenepokojni, pokojnik, мртвац, покојник - doodsmrt, смрт - doodstraf - dood, doodstraf - his number's up (en)[Dérivé]

doden, doodmaken, kapotmaken, om het leven brengenusmrtiti[Cause]

achterlaten, overlatenostaviti - afslaan, bezwijken, blijven steken, defect raken, falen, het begeven, het laten afweten, het opgeven, kapotgaan, kapot gaan, kapot maken, stranden, stukgaan, uitfloepen, vastlopen, verkeerd gaan, weigerenpokvariti se, polomiti - die (en)[Domaine]

geboren worden, geboren zijnnastati, roditi se[Ant.]

creperen (v. intr.) • crknuti (v.) • de pijp uitgaan (v. intr.) • expireren (v.) • heengaan (v. intr.) • het loodje leggen (v. intr.) • het tijdelijke met het eeuwige verwisselen (v. intr.) • inslapen (v. intr.) • insluimeren (v. intr.) • izdahnuti (v.) • kapotgaan (v. intr.) • kreperen (v. intr.) • nestati (v.) • om het leven komen (v.) • omkomen (v.) • ontslapen (v. intr.) • overlijden (v. intr.) • peigeren (v.) • preminuti  • teloorgaan (v. intr.) • tenietgaan (v. intr.) • uginuti (v.) • uitsterven (v. intr.) • umreti (v.) • verrekken (v. intr.) • verscheiden (v. intr.) • versmachten (v.)

-

 


   Publicidade ▼