Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

lätta, lindra, stillaabrandar, absolver, aliviar, amenizar, atenuar, lenificar, melhorar - hjälpa, hjälpa motajudar, socorrer - regenerar - berika, förskära, odla, utvecklaenriquecer, fortificar - build up, develop (en) - turn around (en) - ajudar - uppgraderamelhorar algo antigo ou ultrapassado - komma [] i god konditioncondicionar - emendera, korrigera, rättacorrigir, melhorar - gottgöra, hjälpa rätt, korrigera, rätta, rätta tillacordar, chegar a acordo, corrigir, emendar, esclarecer, pôr bom, resolver, resolver dificuldades - förbättraaprimorar, melhorar, realçar - fixa, laga, rätta till, repareraarranjar, consertar, emendar, reparar - dar baixa - få att bättra sig, förbättra, omvändacorrigir, emendar, reformar - pryda, smyckadecorar, embelezar - build (en) - finslipa, förbättra, förfina, fullända, fullkomna, göra perfektaperfeiçoar, terminar - förädla, polera, putsa, raffinera, renalustrar, polir, refinar - renaapurar, destilar, purificar - fructify (en) - melhorar - advance (en) - upgrade (en) - utbildaeducar, ensinar, escolarizar, instruir[Spéc.]

förbättringaperfeiçoamento, benfeitoria, melhoramento, melhoria[Nominalisation]

cultivável, suscetível[QuiPeutEtre]

améliorant, bonifiant, méliorant (fr) - améliorateur (fr)[Qui~]

améliorateur (fr)[CeQui~]

förbättringmelhoramento - addition, add-on, improver (en) - better (en) - blåögd välgörarehumanitário - förbättringmelhoria[Dérivé]

förbättra, ljusna, ta sigmelhorar[Domaine]

försvåra, förvärraagravar, empiorar, exacerbar, piorar[Ant.]

bättra på  • förbättras (v.) • melhorar (v.) • överträffa

-

 


   Publicidade ▼