Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

depilaravhåra, noppa, plocka, ta bort hår från - harvest (en) - tip (en) - lemmatize, stem (en) - extirpate (en) - enucleate (en) - exenterate (en) - enucleate (en) - decorticate (en) - baldearösa - desnudar, despir-seavkläda, avtäcka, blotta, klä av - ablate (en) - limpar, tirar - descascar - winnow (en) - tirar - pigarrear, tossir - muck (en) - lift (en) - sacar - sacar - arrancar, tirarrivstarta, rusa i väg, slita bort, slita sig (från) - arrebatar, levantar, retirar, sacar, tirar - remover, tirar - tirar o caroçokärna ur - seed (en) - unhinge (en) - shuck (en) - debulhar, descascar, furar o cascorensa, skjuta igenom skrovet på, snoppa, sprita - crumb (en) - chip away, chip away at (en) - tirar os nós - knock out (en) - limpar - hypophysectomise, hypophysectomize (en) - desgasificaravgasa, sanera - descascarskala - descarrapicharskorra - capinar, liquidar estoque, retirar, retirar-se, sacarklara av, sticka - sacudirknäppa, spänna, sprätta upp - desmanchar, desmantelar, rasparskrapa - strip (en) - clear (en) - defang (en) - tirar a espinhabena [], bena ur - estripar, extrair as entranhas - descascarskala - shuck (en) - detusk, tusk (en) - dehorn (en) - escalpar, escalpelar, remover o couro cabeludo, vender ilegalmenteskalpera - capinar, tirar as ervas daninhashacka, rensa, rensa från ogräs - condensar - saltar - sacar - decalcify (en) - desintoxicar - de-ionate (en) - de-iodinate (en) - sota - avlusa - ream (en) - varrerborsta, sopa - lavar - desorb (en) - sacar, tirar - desmineralizar - eliminate (en) - clear out, drive out, expectorate (en) - aliviar, desactivardesarmera, oskadliggöra - dragarbottenskrapa, muddra - desgastar - amputar, cortaramputera - ressecar, sujeitar à resseção de - desnatar - strip (en) - strip (en) - escamarfjälla - circuncidar, circuncizaromskära - undock (en) - cavargräva - escavar - juntar, tirar dehåva in, ösa, skrapa, skrapa ihop, skyffla - extrair, sacar, tirardra ut - sacar - afrouxar as cordas, desencordoar, relaxar, tirar as cordas a - tirar os fiosrensa - apagar, limpar, riscarradera - arrebatar, levar, sacar, tirarbära av, bära bort - unveil (en) - desempacotar, sacarpacka upp - absolver, aliviar, descargar, descarregar, livrarbefria från börda - esvaziartömma, tömmas - discharge (en) - desarrearsadla av - deitar forafälla, kasta av, ömsa - libertarbefria - lavar, limpar, sacar, tirarrengöra, städa, tvätta - aspirate, draw out, suck out (en) - apagar, deletar, eliminar - lade, laden, ladle (en) - dar à colheräta med sked, ösa - estripar, eviscerarrensa, ta ur - head (en) - draw away, draw off, pull off (en) - esvaziar, limpar, sacar, tirarplundra, tömma - extrair, sacar, tirar - limpar, sacardra till sig, fästa, rikta - leach (en) - sacar, tirar - levantar, retirar, tiraråterta, få [], ta tillbaka, ta ut, ta ut. erhålla - carve out (en)[Spéc.]

levantamento, retiradatillbakadragande - eliminação - remover (en)[Dérivé]

espanar, limpar o pó, sacudir, sacudir o póborsta dammet av, damma [] - cavar, escavar[Domaine]

deduzir, deduzir de, descontar, subtrair, tirardra av, dra ifrån, räkna ifrån, subtrahera[Analogie]

arrancar  • avlägsna (v.) • flytta undan (v.) • remover (v.) • ta bort (v.) • tirar (v.)

-

 


   Publicidade ▼