Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

avhåra, noppa, plocka, ta bort hår fråndepilar - harvest (en) - tip (en) - lemmatize, stem (en) - extirpate (en) - enucleate (en) - exenterate (en) - enucleate (en) - decorticate (en) - ösabaldear - avkläda, avtäcka, blotta, klä avdesnudar, despir-se - ablate (en) - limpar, tirar - descascar - winnow (en) - tirar - pigarrear, tossir - muck (en) - lift (en) - sacar - sacar - rivstarta, rusa i väg, slita bort, slita sig (från)arrancar, tirar - arrebatar, levantar, retirar, sacar, tirar - remover, tirar - kärna urtirar o caroço - seed (en) - unhinge (en) - shuck (en) - rensa, skjuta igenom skrovet på, snoppa, spritadebulhar, descascar, furar o casco - crumb (en) - chip away, chip away at (en) - tirar os nós - knock out (en) - limpar - hypophysectomise, hypophysectomize (en) - avgasa, saneradesgasificar - skaladescascar - skorradescarrapichar - klara av, stickacapinar, liquidar estoque, retirar, retirar-se, sacar - knäppa, spänna, sprätta uppsacudir - skrapadesmanchar, desmantelar, raspar - strip (en) - clear (en) - defang (en) - bena [], bena urtirar a espinha - estripar, extrair as entranhas - skaladescascar - shuck (en) - detusk, tusk (en) - dehorn (en) - skalperaescalpar, escalpelar, remover o couro cabeludo, vender ilegalmente - hacka, rensa, rensa från ogräscapinar, tirar as ervas daninhas - condensar - saltar - sacar - decalcify (en) - desintoxicar - de-ionate (en) - de-iodinate (en) - sota - avlusa - ream (en) - borsta, sopavarrer - lavar - desorb (en) - sacar, tirar - desmineralizar - eliminate (en) - clear out, drive out, expectorate (en) - desarmera, oskadliggöraaliviar, desactivar - bottenskrapa, muddradragar - desgastar - amputeraamputar, cortar - ressecar, sujeitar à resseção de - desnatar - strip (en) - strip (en) - fjällaescamar - omskäracircuncidar, circuncizar - undock (en) - grävacavar - escavar - håva in, ösa, skrapa, skrapa ihop, skyfflajuntar, tirar de - dra utextrair, sacar, tirar - sacar - afrouxar as cordas, desencordoar, relaxar, tirar as cordas a - rensatirar os fios - raderaapagar, limpar, riscar - bära av, bära bortarrebatar, levar, sacar, tirar - unveil (en) - packa uppdesempacotar, sacar - befria från bördaaliviar, descarregar, livrar - tömma, tömmasesvaziar - discharge (en) - sadla avdesarrear - fälla, kasta av, ömsadeitar fora - befrialibertar - rengöra, städa, tvättalavar, limpar, sacar, tirar - aspirate, draw out, suck out (en) - apagar, deletar, eliminar - lade, laden, ladle (en) - äta med sked, ösadar à colher - rensa, ta urestripar, eviscerar - head (en) - draw away, draw off, pull off (en) - plundra, tömmaesvaziar, limpar, sacar, tirar - extrair, sacar, tirar - dra till sig, fästa, riktalimpar, sacar - leach (en) - sacar, tirar - återta, få [], ta tillbaka, ta ut, ta ut. erhållalevantar, retirar, tirar - carve out (en)[Spéc.]

tillbakadragandelevantamento, retirada - eliminação - remover (en)[Dérivé]

borsta dammet av, damma []espanar, limpar o pó, sacudir, sacudir o pó - cavar, escavar[Domaine]

dra av, dra ifrån, räkna ifrån, subtraheradeduzir, deduzir de, descontar, subtrair, tirar[Analogie]

arrancar  • avlägsna (v.) • flytta undan (v.) • remover (v.) • ta bort (v.) • tirar (v.)

-

 


   Publicidade ▼