Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

acrescentar, altear, aumentar, avultar, crescer, elevar-se, subir - spike (en) - acrescentar - få, økeganhar - subir - pyramid (en) - snowball (en) - hope seg opp, samle, stable opp, stue sammenacumular, amontoar, apinhar-se, conglomerar - gjøre større, trappe opp, økeacrescentar, adicionar, aumentar, somar - gjøre dypere, utdypeaprofundar, intensificar, intensificar-se - bli større/dypereaumentar, intensificar - bli større/lengre, dyrke, gro, utvikle seg, vokseaumentar, crescer - pullulate (en) - gjøre bred, gjøre bredere, utvidealargar, esticar, ser elástico - stige i verdiaumentar, subir, valorizar-se - broaden (en) - skyte i væretsubir em flechaL - bestige, heve seg, stige opp på, økecrescer, montar - tilta, vokse, økecrescer - crescendo (en) - aumentar, subir[Spéc.]

voksterincremento[Nominalisation]

auke, framgang, stigning, tilvekst, vekst, vokster, økningacrescentamento, acréscimo, aumento - acréscimo, aumento, crescimento, subida - forøkelseacréscimo, aumento - melhoramento[Dérivé]

scale up (en)[Domaine]

avta, gå ned, gå tilbake, minke, minskescair/diminuir, decrescer, desabar, diminuir, minguar[Ant.]

acrescentar (v.) • auke (v.) • aumentar (v. intr.) • crescer (v. intr.) • ekspandere (v.) • refrescar (v. intr.) • stige, vokse (v.) • subir (v. trans.) • vekse (v.)

-

 


   Publicidade ▼