Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

break (en) - tørke收缩 - diminuir (pt) - avta, forminske, minke减少,减轻, 減少,減輕 - forsvinne, gå opp i røyk化为乌有, 消失, 突然消失 - dempe减弱 - bli borte, sette ned, stilne减轻,放松, 減輕,放松, (声音)越来越弱 - 减弱, 削弱 - diminuir (pt) - krympe收縮, 收缩, 縮小, 缩小 - krølle seg sammen, skrumpe, skrumpe inn, visne使枯萎, 枯萎 - avta, dø bort, dø hen, forta seg, gi seg, holde opp, stilne, stilne av, svinne hen中止, 平息, (声音等)逐渐消失, (风暴,骚乱等)平静下来 - deflate (en) - bli mindre, svinne hen减少 - remit (en) - de-escalate (en) - devaluere, skrive ned使貨幣貶值, 使货币贬值 - legge opp(把衣服)缩短 - 变稀疏, 变稀薄 - 衰微, 衰落, 衰退 - avta, minke, svinne亏缺, 变小, 月亏, 月虧, 缺损 - 亏缺, 变小, 消逝, 衰减, 衰落 - saktne, kjøre langsommere, saktne farten使减速, 使減速, 减慢速度, 延遲,放慢, 慢下來, 慢下来, 降低速度 - decrescendo (en)[Spéc.]

minking, nedskjæring, reduksjon减小, 减少, 減小, 減少, 缩减, 缩小, 降低 - nedgang, reduksjon减少, 減少 - dip, drop, fall, free fall (en) - 减小, 减少, 减轻, 变小, 降低 - forminsking, minsking, reduksjon减小, 变小, 缩减, 缩小, 降低 - 减小, 减少[Dérivé]

按比例减少, 按比例缩减, 按比例缩小[Domaine]

auke, ekspandere, stige, vokse, vekse加大, 增加, 增大, 增长[Ant.]

avta (v.) • gå ned (v.) • gå tilbake  • minke  • minskes (v.) • 下降 (v.) • 减少 (v.) • 减弱 (v.) • 减轻 (v.) • 減少 (v.)

-

 


   Publicidade ▼