Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

acordar, despertar, despertar-se, levantar-sebedeti, obuditi, osvestiti se, prebuditi, prebuditi se, prebujati, zavedati se, zbuditi, zbuditi se - desmaiar, perder a consciênciaomedleti, onesvestiti se - acordar, reanimar, voltar a siobuditi, oživeti, oživeti, obuditi, priti/spraviti k sebi, zavedeti se - retesar - descansar à vontade, descontrair, pegar leve, pôr-se à vontade, repousarodpočiti se, odviti, odviti se, počutiti se kakor doma, popustiti, sprostiti se, udobno se namestiti, zrahljati se - emagrecer, fazer dieta, perder peso, reduzir pesohujšati, razredčiti se, shujšati, tanjšati se, zmanjšati, zmanjšati se, znižati - engordar, ganhar pesodobiti, izboljšati se, pridobiti - vestirlepotičiti se, obleči, odeti - cross-fertilise, cross-fertilize (en) - conceberpojmiti, zanositi - secularise, secularize (en) - citrate (en) - equilibrate (en) - cair, ficarbiti, pasti, poleči se, spuščati se, zaljubiti se, zaspati, zgoditi se - estar, ser, tornar, tornar-sebiti, dobiti, iti, naučiti se, oditi, podati se, postati, spodobiti se - decair, diminuir, piorarnazadovati, poslabšati se, zmanjšati se - melhorarboljšati, izboljšati, izboljšati se, izpopolniti, izpopolniti se, meliorirati, poboljšati se, popraviti, popraviti se, popravljati se, povečati se - desligarrešiti se, sprostiti se - overgrow (en) - concentrarzdružiti se, zgostiti - quebrarločiti se, mutirati, poslabšati se, razpočiti se - acidificar - alkalizirati, lužiti - ionizirati - ossificar - catalyse, catalyze (en) - agravar-se, piorar, recairvrniti se - flutuar, oscilarmajati se - razpočiti se - bater as botas, comer capim pela raiz, falecer, morrer!?izdahniti, !?izdihniti, !?preminiti, biti, ginevati, giniti, hoditi, iti, izdihniti, končati se, miniti, oditi, pocrkati, pogibati, poginiti, ponesrečiti se, poteči, preminiti, slabeti, umirati, umreti, uničiti, veneti - nascer, vir ao mundo - cloud over (en) - carbonizar - arrefecer, esfriar-se, refrescarohladiti - aquecervneti se - carbonise, carbonize, carburise, carburize (en) - congelaroledeneti, zaledeneti, zamrzniti, zmrzniti - ebulir, ferverdušiti se, vreti - arder, carburar, queimar, queimar-segoreti, vžgati se, zgorevati - izmozgati - Frenchify (en) - emagrecerrazredčiti se, tanjšati se, zmanjšati se - engrossarokrepiti se, pomnožiti se, pooblačiti se, povečati se, zgostiti, zgostiti se - solvate (en) - reagirrazdražiti se, reagirati - dissolver, esquecer-se de si mesmoraztopiti - esvaziarizprazniti, izprazniti se, sprazniti se, sprožiti se - encher, encher-senapolniti se, zamašiti se - homogenise, homogenize (en) - homogenise, homogenize (en) - coalharsesiriti se, strditi, zasiriti - coagularstrditi se - apodrecer, estragar, fermentarbiti čemern, delati, delovati, mrščiti se, obračati se, posrečiti se, postati, prevračati se, spremeniti se, stružiti se, vreti, zateči se - integrar - precipitação, precipitar - calcify (en) - coke (en) - carnify (en) - chondrify (en) - emulsionar - desnitrificar - esterify (en) - alkoxylate, etherify (en) - thrombose (en) - abrirodpreti - cerrar, fechar, fechar-sebližati se, približati se, zaklopiti se, zapirati, zapreti, zapreti se - sorb, take up (en) - acalmar, acalmar-se, conter-se, silenciar, tranquilizarpoleči se, umiriti se - medrar, prosperarbiti uspešen, cveteti, imeti srečo, napredovati, procvitati, prosperirati, širokoustiti se, uspevati - emanciparosvoboditi - brigar comzaplesti se - liquefazerstopiti - acender, arder, começar a queimar, incendiarpogoreti, vneti, vneti se, vzplameneti, zanetiti - abrirodpreti[Spéc.]

mudança - desviopreobrat[Dérivé]

acontecer, mudar, tornar-se, transformar-se em, virarobračati se, postati, prevračati se, rasti, spremeniti se, stružiti se, večati se, višati se, zateči se - acontecer, transformar, transformar-sebiti, obračati se, postati, prevračati se, spremeniti se, stružiti se, zateči se[Domaine]

obračati se (v.) • prevračati se (v.) • revoltar-se (v.) • spremeniti se (v.) • stružiti se (v.) • tornar (v.) • zateči se (v.)

-

 


   Publicidade ▼