» 

dicionario analógico

[se] deştepta, [se] scula, [se] trezi, a se trezi, a trezi, treziacordar, despertar, despertar-se, levantar-se - a leşina, a-şi pierde cu­noştinţadesmaiar, perder a consciência - [-şi] reveni, a-şi veni în sim­ţiriacordar, reanimar, voltar a si - [se] încorda, [se] tensionaretesar - [se] deconecta, [se] destinde, [se] relaxa, a se destinde, a se face comod, a se simţi ca acasădescansar à vontade, descontrair, pegar leve, pôr-se à vontade, repousar - a face cură de slăbire, a slăbi, a ţine cură de slăbire, slăbiemagrecer, fazer dieta, perder peso, reduzir peso - câştiga în greutate, lua în greutateengordar, ganhar peso - a îmbrăca, îmbrăcavestir - cross-fertilise, cross-fertilize (en) - a ră­mâne însărcinată, concepe, procrea, zămisliconceber - secularise, secularize (en) - citrate (en) - equilibrate (en) - cair, ficar - [se] face, a deveni, a de­veni, a fi, ajunge, a se face, deveniestar, ser, tornar, tornar-se - [se] înrăutăţi, a fi în declin, înăspridecair, diminuir, piorar - [se] ameliora, [se] îmbunătăţi, [se] îndrepta, a îmbunătăţi, a se îmbunătăţimelhorar - desface, desprinde, detaşa, separadesligar - overgrow (en) - a concentraconcentrar - a se înmuiaquebrar - acidificar - alkalify, alkalise, alkalize, basify (en) - ionise, ionize (en) - osificaossificar - catalyse, catalyze (en) - [se] înrăutăţiagravar-se, piorar, recair - fluctua, oscilaflutuar, oscilar - break loose, burst forth, explode (en) - [se] duce, [se] prăpădi, [se] sfârşi, [se] stinge, a muri, a pieri, deceda, dispărea, pieri, răposa, sucombabater as botas, comer capim pela raiz, falecer, morrer - naştenascer, vir ao mundo - [se] închide, [se] înnora - carbonizar - răci, răcoriarrefecer, esfriar-se, refrescar - se încălzi, se încinge, se înfierbântaaquecer - carbonise, carbonize, carburise, carburize (en) - îngheţacongelar - a fierbe, fierbeebulir, ferver - a arde, arde, mistuiarder, carburar, queimar, queimar-se - emaciate (en) - Frenchify (en) - se subţiaemagrecer - [se] îngroşa, [se] învârtoşaengrossar - solvate (en) - reagir - dissolver, esquecer-se de si mesmo - evacua, goliesvaziar - umpleencher, encher-se - homogenise, homogenize (en) - homogenise, homogenize (en) - coalhar - coagular - [se] acri, [se] duce, [se] înăcri, [se] oţeti, a fermenta, fermentaapodrecer, estragar, fermentar - adunare, reunire, unificare, unireintegrar - precipitação, precipitar - calcify (en) - cocsifica - carnify (en) - chondrify (en) - emulsionar - desnitrificar - esterify (en) - alkoxylate, etherify (en) - thrombose (en) - deschideabrir - a se închide, închidecerrar, fechar, fechar-se - sorb, take up (en) - [se] calma, [se] domoli, [se] linişti, [se] potoli, [se] tempera, a se calma, a se liniştiacalmar, acalmar-se, conter-se, silenciar, tranquilizar - [îi] merge bine, [se] îmbogăţi, [se] înavuţi, înflori, propăşi, prosperamedrar, prosperar - emancipar - a se lua la harţă cubrigar com - [se] lichefia, [se] topiliquefazer - a aprinde, a da foc, a iz­bucni, a lua foc, aprinde, a se aprinde, incendia, izbucni în flăcări, lua focacender, arder, começar a queimar, incendiar - a deschide, deschideabrir[Spéc.]

mudança - întorsătură, lovitură de teatrudesvio[Dérivé]

[se] modifica, [se] schimbaacontecer, mudar - [se] face, [se] preface, [se] transforma, deveniacontecer, transformar, transformar-se[Domaine]

revoltar-se (v.) • tornar (v.)

-