Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

modificarเปลี่ยน; ทำให้แตกต่าง[ClasseHyper.]

sexuality (en)[Domaine]

Removing (en)[Domaine]

causes (en)[Domaine]

modificação, mudançaการทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง - alteração, mudançaการดัดแปลง - mudançaของแปลกใหม่ - alteração, modificação, mudança, variaçãoการเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, ความผันแปร, วันหยุด - ผู้เปลี่ยนแปลง - mudança - mudança - alterable (en) - alterável, modificável, mutável[Dérivé]

alterar, cambiar, mudar, trocarกลายสภาพ, เปลี่ยน[Cause]

despertarกระตุ้น, ทำให้ตื่น, ปลุก - adormecer, dormirทำให้หมดสติ / ไม่รู้สึกตัว, ทำให้หลับ - afetarมีผลต่อ, ส่งผลต่อ - refrescarคืนความสดชื่น, ทำให้สดชื่นอีกครั้ง - fecundar, fertilizar, inseminarทำให้มีลูก, ผสมพันธุ์ - indisporทำให้ป่วย, ทำให้ไม่สบาย - chorarร้องไห้ - ทำให้ซีดเซียว - ทำให้ป่าเถื่อน - alterar, converter, modificar, mudarกลายเป็น, เปลี่ยน, แปลง - ทำให้มีแสงสะท้อนเหมือนโอปอล - ฟอกเลือด, ฟอกโลหิต - deixar, fazerทำให้ - trocarเปลี่ยนตำแหน่ง - ทำให้มีท่อลำเลียง - เผาให้แตก - ทำให้อยู่นอกเมือง - revolucionarทำให้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก - ทำให้ขาวซีด - barbarise, barbarize (en) - ทำให้เป็นด่าง - กลายเป็นตำนาน - เปรียบเทียบ - เอาอิทธิปาฏิหาริย์ออกไป - ชักนำ - ทำให้หยาบ - afectarกระทบ, มีผล, มีผลกระทบ, มีผลต่อ, ส่งผล, ส่งผลกระทบ - เล่นแร่แปรธาตุ, แปรธาตุ - หมักเหล้า - dar forma a, formarฟอร์ม - acabar, arredondar, arrendondarปัดเป็นจำนวนเต็ม - suspender - sober (en) - รื้อสร้าง - ampliar, aumentar, estender, subirทำให้เพิ่ม, เพิ่ม, เพิ่มราคา - ผ่อน - assimilarกลืน - ทำให้ไม่เหมือนกัน - comutar, trocarเสียค่าปรับ, แลกเปลี่ยน - ทำให้มีชีวิต - desimpedir, desobstruir, limparทำให้โล่ง, เคลียร์ - ativar, causar, disparar, produzir, ser causa deกระตุ้น - activate (en) - ทำให้บริสุทธิ์โดยเติมอากาศ - activate (en) - desactivar, desativarทำให้ไม่ได้ใช้งาน - amortecer, embotar, enfraquecerทำให้ชา, ทำให้ไม่มีชีวิตชีวา - reconstruir, refazerทำใหม่ - preparar a edição de, redigirตรวจแก้, อีดิต, เรียบเรียงแก้ไข, แก้ไข - ตัดต่อ - ตำหนิอย่างรุนแรง - ยับยั้ง - melhorarการปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง - agravar, empiorar, exacerbar, piorarทำให้แย่ลง, เลวลง - ทำให้เปียก - ทำให้แห้ง, ทำให้แห้งผาก, ผึ่งให้แห้ง - หยอดน้ำมันหล่อลื่น - fortificar, reforçarทำให้แข็งแกร่งขึ้น, ทำให้แข็งแรง, ปลุกใจ, แข็งแรงขึ้น - ผสมแอลกอฮอล์ - amortecer, enfraquecerทำให้อ่อนแอ, อ่อนแอลง - ทำให้ไม่คม - oxidar, oxigenarออกซิไดซ์ - fundirse, fusionar, juntar, mudar, unificar, unirทำให้รวมกัน, ทำให้เปลี่ยนไป, รวมเข้าด้วยกัน - avelhentarทำให้แก่ - amadurecer, madurarทำให้สมบูรณ์, ทำให้สุก - ทำให้ดูเก่า - antiquate (en) - เร่งให้เจริญเติบโต - abrandar, amortecer, debilitar, temperarทำให้อ่อนนุ่ม - avariar, danificar, deteriorar, estragar, prejudicarทำความเสียหาย, ทำให้เสียหาย - ทำให้เป็นกระดูก - ทำให้เปรี้ยวหรือขม - estabilizarทำให้มั่นคง, ทำให้เสถียร - desestabilizar - sensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize (en) - dessensibilizar - acostumar-se, entrar na rotina, habituar-seคุ้นเคย, ทำให้คุ้นเคย, ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่, ฝึกให้ชิน - arruinar, baguncar, contrariar, desarranjar, desarrumar, disordenar, estragar, mexer comทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้สกปรก, ทำให้อลหม่าน, ทำให้ไม่เป็นระเบียบ, เข้าไปเกี่ยวข้อง - desbotarทำให้สีตก, ทำให้เปลี่ยนสี, สีซีด สีตก - colorirทำให้เกิดสี, ระบายสี, ลงสี, เติมสีสันให้กับ - mancharเปราะเปื้อน, เป็นคราบ - กลายเป็นสี - enfear, estragar a beleza de, tornar feio - untune (en) - acertar, pôrตั้ง, ปรับเปลี่ยน, ปรับให้เหมาะสม - darกำหนด, ก่อ - desqualificar, dyskwalifikować, inabilitar, incapacitar, tornar impróprio, tornar inaptoตัดสิทธิเพราะไม่มีคุณสมบัติ - adestrar, domesticarทำให้เชื่อง, ฝึกให้เชื่อง - alargar, estenderขยาย - desidrogenar - hydrogenate, hydrogenize (en) - oxygenise, oxygenize (en) - escurecerทำให้มืด - alegrar, lapidarทำให้สว่าง - cegar, empanar, ofuscar, toldar, turvarทำให้พร่ามัว - apagar, esconderซ่อนเร้น, ปกปิด - apagar, esconderซ่อน, ลบออกหรือปิดบังจนไม่เห็นร่องรอย - cozinhar - ลดหุ่น - racharแตกร้าว - ประกาศยุบสภา, ยุบสภา - concluir, encerrar, fechar, finalizar, pôr termo a, terminarทำให้สิ้นสุด, สิ้นสุด - ขจัดไอน้ำ - ย่อ - arrefecer, esfriar, refrescar, refrigerar, resfriarทำให้เย็น, ทำให้เย็นลง - aquecer, esquentarทำให้ร้อน, เพิ่มความร้อน - acalentar, aquecerการอุ่นเครื่อง, ทำให้อบอุ่น, ทำให้อุ่น - ต้มให้เดือด - congelar, gelarแช่แข็ง - fazer bolhasพอง - desviar, mudarสับเปลี่ยน - transportar - change over, convert (en) - แปลงกระแสไฟฟ้า - transform (en) - transform (en) - transmute (en) - modificar, transformarเปลี่ยนรูป - กลายเป็นขี้เถ้า, กลายเป็นเถ้า, กลายเป็นเถ้าถ่าน - modificar, transformar - reclaim, rectify, reform, regenerate (en) - converterเปลี่ยนความเชื่อ, เปลี่ยนศาสนา - Islamise, Islamize (en) - inverter, investirสับเปลี่ยนที่กัน - invert (en) - fazer sob medida, personalizar - personalizar, tomar um assunto como pessoal, tornar pessoal - กระทำอย่างวัตถุ - ตั้ง - baixar, cairตั้งเสียงต่ำ - disintegrate (en) - tornar magnéticoทำให้เป็นแม่เหล็ก - desmagnetizarทำให้หมดคุณสมบัติแม่เหล็ก - simplificarทำให้ง่ายขึ้น - complicar, refinarทำให้ซับซ้อน, ทำให้ยาก - refine (en) - complicarทำให้ยาก - pressurise, pressurize, supercharge (en) - centralizarรวมศูนย์, รวมอำนาจมาศูนย์กลาง - descentralizar, desconcentrar - socialise, socialize (en) - aprontar, economizarจัดหาสิ่งที่จำเป็น, เตรียม, เตรียมตัว - ทำให้เป็นสากล - bolshevise, bolshevize, communise, communize (en) - ทำให้เป็นยุโรป - Europeanise, Europeanize (en) - ทำให้ดุร้าย - americanizarทำให้เป็นอเมริกัน - Frenchify, gallicize (en) - civilizarทำให้มีความศิวิไลซ์ - estatizar, nacionalizarทำให้เป็นของรัฐ - desnacionalizar, privatizarขายกิจการของรัฐให้เอกชน - naturalizarทำให้เป็นพลเมือง - ถอดถอนสิทธิการเป็นพลเมือง - ทำให้เป็นธรรมชาติ - เปลี่ยนคุณสมบัติ - ser igual aได้ระดับ - equiparar, nivelarทำให้เท่ากัน - endurecer, enrijecer - afrouxar, desapertar, desatar, descerrar, destacar, soltarคลาย, ถอดออก, ทำให้หย่อน, ทำให้หลวม, ปล่อยลง, ลดหย่อน - apertar, estreitarทำให้แน่น, ทำให้แน่นหนา - transitivise, transitivize (en) - detransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize (en) - avolumar, espessar-se - จับจีบ - diversificarทำให้มีหลากหลาย, ทำให้หลากหลาย - ทำให้จืดชืด - atrasar - baixar, cortar, diminuir, minimizar, reduzirทำให้เล็กลงที่สุด - liquidificar, liquidificar-seทำให้เป็นของเหลว, หลอม - solvate (en) - dissolve (en) - validate (en) - invalidarทำให้เป็นโมฆะ - esvaziar, evaziarถ่ายเทสิ่งของที่อยู่ภายใน, ทำให้ว่างเปล่า - encher, preencherทำให้เต็ม, เติม, เพิ่ม - saturarทำให้อิ่มตัว - ทำให้เป็นลิ่ม - louden (en) - normalise, normalize, renormalise, renormalize (en) - morph (en) - neutralizarทำให้เป็นกลาง - comercializarทำมาค้าขาย, ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก - purificarทำให้พ้นบาป - mechanise, mechanize (en) - automatizar, tornar automáticoทำให้เป็นอัตโนมัติ - เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ - mechanise, mechanize (en) - compatibilizar, harmonizarทำนองประสาน, ประสานเสียง - polarise, polarize (en) - glorificarเชิดชู - contaminar - desvalorizar - insulate (en) - เปลี่ยนเป็นปูนขาว - industrializar, urbanizar - urbanise, urbanize (en) - emulsionarกลายเป็นอีมัลชั่น - demulsify (en) - decarboxylate (en) - nazify (en) - fecundar - clarificar, explicar - marcarทำรอย, ทำเครื่องหมาย, ทำเป็นรอย, มาร์ก - barb (en) - nick (en) - desabilitar, incapacitar, indispor, inutilizarทำให้ไร้ความสามารถ, ปิดใช้งาน - habilitar, permitirให้อำนาจ - บรรเทา - amaciarทำให้นุ่ม - charge (en) - amaciar, calmar - iodinate (en) - ionate (en) - arcaizar, empregar arcaísmosทำให้เก่า, ทำให้โบราณ - conformar - officialise, officialize (en) - ocidentalizar - orientalise, orientalize (en) - acetilarใส่สารอะซิติล, ใส่สารอะิซิติล - เอาสีออก - collimate, parallel (en) - camp (en) - imitar o estilo clássico, tornar clássico - ทำตามประเพณีนิยม - เปลี่ยนระบบทศนิยม, เปลี่ยนเป็นทศนิยม - atordoar, confundir, desorientar, entontecer - envenenarวางยาพิษ, ใส่ยาพิษ, ใส่ยาเบื่อ - externalizarทำให้เห็นอย่างรูปธรรม, ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม - embelezarทำให้น่าดู, ทำให้สะดุดตา - introvert (en) - laicizar - politizarทำให้ตื่นตัวทางการเมือง - proof (en) - romanticise, romanticize (en) - rusticate (en) - sauce (en) - shallow, shoal (en) - retesar - tornar-se mais íngreme - deturparทำให้ไขว้เขว - descodificarทำให้เรียบร้อย - แปลงเพศ - เปลี่ยนเป็นแก้ว - pall (en) - saponify (en) - aumentarแผ่อิทธิพล - suspender - enlamearทำให้ขุ่น, ทำให้เปื้อนโคลน - dar outra forma, transformar - elevar, erguer, levantar, promoverยก, ยกขึ้น, ยกสูงขึ้น - tornar ásperoทำให้แห้งหยาบ - ทำให้มอซอ - endemoninhar, endiabrar - กลายเป็นปิศาจ - etherealize, etherialise (en) - immaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize (en) - ทำให้เหมือนมีชีวิต - clarearกรอง - ออกฤทธิ์ - ทำให้ได้รับแรงกระตุ้น - ทำให้ละเอียดอ่อน - volatilizar, volatilizar-se - uniformise, uniformize (en) - dispor em simetria, simetrizar, tornar simétrico - eternizar, imortalizar, tornar eternoทำให้เป็นอมตะ, ทำให้ไม่มีวันตาย - ทำให้แอลกอฮอล์ดื่มไม่ได้ - เปลี่ยนคุณสมบัติ - เพิ่มวัตถุลดการแตกตัว - sanitise, sanitize (en) - verbalizar - modificar, mudarเปลี่ยน - sputter (en) - conduzir - transformarเปลี่ยน - โด๊ป - prostrate (en) - excite (en) - energise, energize, excite (en) - shake (en) - outmode (en) - temperar - ทำให้สั้น - think (en) - ทำให้พอใจ - desinflar - ทำให้เงินเฟ้อ - reflate (en) - digitalizar - เปลี่ยนให้เป็นเจลาติน - recombine (en) - ทำให้เหมาะกับผู้หญิง - masculinise, masculinize, virilise, virilize (en) - masculinize (en) - disharmonize, dissonate (en) - sexualise, sexualize (en) - esquematizar - patent (en) - เขียนรัฐธรรมนูญ - เอาออกไป - plastificarทำให้เป็นพลาสติก - ทำให้เบาบาง - paganizar, viver como um pagão - incandesce (en) - deaminate, deaminize (en) - angulate (en) - ทำให้เป็นวงกลม - sensitise, sensitize (en) - sensitise, sensitize (en) - despolarizarทำให้ไม่มีขั้ว - aumentar - isomerise, isomerize (en) - legitimate (en) - vaporizarระเหย - industrializar - opacify (en) - opsonize (en) - militarise, militarize (en) - nationalise, nationalize (en) - recommend (en) - sentimentalise, sentimentalize (en) - solemnise, solemnize (en) - territorialise, territorialize (en) - transaminate (en) - glorify, spiritualize, transfigure (en) - unsanctify (en) - vesiculate (en) - visualizar - mottle, variegate (en) - ติดตั้งระบบระบายอากาศ - vivify (en) - ทำให้เสื่อม - supple (en) - make businesslike, make professional, professionalise, professionalize (en) - smut (en) - still (en) - weaponize (en) - confundir, obnubilar - ทำให้จืดชืด, ทำให้บรรเทา, ลดความรุนแรง - aturdir, confundir, estupefazer, obscurecer, ofuscar, toldar - sincronizar - abrandarทำให้ลดลง, ลดความกระด้าง - militarizar - ยกเลิก - cevar, engordarขุน, ทำให้อ้วน - mexer emยุ่ง - deslustrarทำให้ทื่อ - embotarทำให้ทื่อ - afiar, aguçarทำให้คม, ลับ - ทำให้แห้งหยาบ - ทำให้ร่วน, ทำให้ร่วนซุย, พรวน - desfazerคลาย - encordoarขึง, ใส่สาย - endereçarทำให้ตรง - causar, fazer, produzir, provocar - associar, coligar, coligar-se, fundir, fundir-se, misturar-se, unirผสม, รวมตัว - carregar - ทำให้ตกอยู่ในสภาพ - arrumar, assear, limpar, purgarทำความสะอาด, ทำให้สะอาด - contaminar, macular, manchar, sujarทำให้สกปรก - depress, lower (en) - deformar - ทำให้ไม่สมบูรณ์ - modificar-se - adornar, decorar, embelezado, embelezar, enfeitar, fazer decoração, ladear, ornamentar, ornarจัด, จัดแต่ง, ตกแต่ง, ตบแต่ง, ทำให้สวยงาม, ประดับ, ประดับประดา, แต่ง - humanizar, humanizar-seทำให้มีมนุษยธรรม - humilhar - alienação, hostilizarทำให้หมางเมิน, หมางเมิน - right (en) - desensitise, desensitize (en) - desodorizarขจัดกลิ่น - revelarฉาย, ล้างรูป - embaçar - ทำให้ตาบอด, ทำให้บอด - เปลี่ยนระดับความเข้มข้น - เปลี่ยนรสชาติ, เปลี่ยนรสนิยม - capture (en) - contribuir, darเพิ่ม, เพิ่มคุณภาพ, เพิ่มระดับ - restabelecer, restaurar - ทำให้เสรี - compensar, indemnizarชดเชย - democratise, democratize (en) - ทำให้เป็นกลางทางการเมือง, วางตัวเป็นกลาง - perverterทำให้เสียคน, นำไปในทางผิด - คลายความเข้มงวด, ลดความเข้มงวด - ทำให้รวมตัว - turn (en) - หล่อมรวมเข้าด้วยกัน - mudar-seย้าย - amortecer, enegrecer, ensombrarทำให้มัว, ทำให้เป็นสีดำ, ทำให้เลือนลาง - brighten (en) - ทำให้นุ่ม, นุ่มลง - เปลี่ยนแปลงทีละน้อย - abrandarลดความเร็ว, แล่นช้าลง - acelerar, adiantar, apressar, apressar-se, ganharเริ่มทำงานหรือวิ่งเร็ว, เร่ง, เร่งความเร็ว, เร่งอัตราความเร็ว - embrittle (en) - bubble (en) - radicalize (en) - ทำให้เกิดกามารมณ์ - piggyback (en) - พอร์ต, เปลี่ยนพอร์ต - ทำเช้าชามเย็นชาม - ทำให้พร่าเลือน - pôr no lugar de, substituir, trocarเข้าแทนที่, แทนที่ - รวม, รวมกลุ่ม, รวมตัว[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

modificação, mudançaการทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง - alteração, mudançaการดัดแปลง - mudançaของแปลกใหม่ - alteração, modificação, mudança, variaçãoการเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, ความผันแปร, วันหยุด - ผู้เปลี่ยนแปลง - mudança - mudança - alterável, modificável, mutável - alterable (en)[Dérivé]

alterar (v.) • mudar (v.) • ทำให้เปลี่ยน (v.) • ทำให้เปลี่ยนแปลง (v.) • ทำให้แตกต่าง (v.) • เปลี่ยน (v.) • เปลี่ยนแปลง (v.)

-

 


   Publicidade ▼