Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

felébreszt, felizgatdespertar - elaltatadormecer, dormir - afetar - refrescar - megtermékenyít, termékenyítfecundar, fertilizar, inseminar - indispor - ríni, sírnichorar - etiolate (en) - animalise, animalize, brutalise, brutalize (en) - alterar, converter, modificar, mudar - opalise, opalize (en) - arterialise, arterialize (en) - deixar, fazer - trocar - vascularise, vascularize (en) - decrepitate (en) - suburbanise, suburbanize (en) - forradalmasítrevolucionar - etiolate (en) - barbarise, barbarize (en) - alkalinise, alkalinize (en) - mythicise, mythicize, mythologise, mythologize (en) - allegorise, allegorize (en) - demythologise, demythologize (en) - bring, land (en) - coarsen (en) - hat vmireafectar - alchemise, alchemize (en) - alcoholise, alcoholize (en) - dar forma a, formar - acabar, arredondar, arrendondar - felakasztsuspender - sober (en) - reconstruct (en) - felemelampliar, aumentar, estender, subir - ease off, ease up, let up (en) - assimilar - dissimilate (en) - átváltoztatcomutar, trocar - vitalise, vitalize (en) - tisztítdesimpedir, desobstruir, limpar - működésbe hozativar, causar, disparar, produzir, ser causa de - activate (en) - activate, aerate (en) - activate (en) - desactivar, desativar - gyengít, tompítamortecer, embotar, enfraquecer - reconstruir, refazer - sajtó alá rendezpreparar a edição de, redigir - cut, edit, edit out (en) - chasten, subdue, tame (en) - chasten, moderate, temper (en) - megjavulmelhorar - rosszabbodik, súlyosbítagravar, empiorar, exacerbar, piorar - be-, bepisil, bevizez, megnedvesít - felszárít, megszárad, szárít - lubricate (en) - megerősítfortificar, reforçar - fortify, lace, spike (en) - legyengít, legyengülamortecer, enfraquecer - blunt (en) - oxidáloxidar, oxigenar - beolvad, egyesít, egyesülfundirse, fusionar, juntar, mudar, unificar, unir - öregszikavelhentar - érik, megérikamadurecer, madurar - antiquate, antique (en) - antiquate (en) - develop, make grow (en) - lágyít, meglágyítabrandar, amortecer, debilitar, temperar - megkárosít, megrongál, tönkreteszavariar, danificar, deteriorar, estragar, prejudicar - ossify (en) - acerbate (en) - megszilárdítestabilizar - desestabilizar - sensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize (en) - dessensibilizar - belejön, hozzászokik vmihezacostumar-se, entrar na rotina, habituar-se - bepiszkít, elront vmit, eltol, feldúl, összekócol, szétzilál, „szórakozik” vmivelarruinar, baguncar, contrariar, desarranjar, desarrumar, disordenar, estragar, mexer com - átfest, elhalványít, elszíntelenítdesbotar - kiszínez, színezcolorir - bepiszkítmanchar - hue (en) - elcsúfítenfear, estragar a beleza de, tornar feio - untune (en) - beállítacertar, pôr - felad, kitűzdar - alkalmatlanná teszdesqualificar, dyskwalifikować, inabilitar, incapacitar, tornar impróprio, tornar inapto - megszelídítadestrar, domesticar - alargar, estender - desidrogenar - hydrogenate, hydrogenize (en) - oxygenise, oxygenize (en) - elsötétít, elsötétülescurecer - felderít, fényesít, kifényesítalegrar, lapidar - cegar, empanar, ofuscar, toldar, turvar - apagar, esconder - eltakar, eltörölapagar, esconder - elkészítcozinhar - slenderise, slenderize (en) - reped, szétrepedrachar - dismiss, dissolve (en) - befejeződikconcluir, encerrar, fechar, finalizar, pôr termo a, terminar - párátlanít - concentrate, condense, contract (en) - hűt, lehűtarrefecer, esfriar, refrescar, refrigerar, resfriar - megmelegít, melegítaquecer, esquentar - felmelegít, melegítacalentar, aquecer - boil (en) - fagyasztcongelar, gelar - felhólyagzikfazer bolhas - átkapcsol, kapcsoldesviar, mudar - transportar - change over, convert (en) - transform (en) - transform (en) - transform (en) - transmute (en) - modificar, transformar - behamvaz - modificar, transformar - reclaim, rectify, reform, regenerate (en) - megtérítconverter - Islamise, Islamize (en) - megfordítinverter, investir - invert (en) - fazer sob medida, personalizar - megszemélyesít, megtestesítpersonalizar, tomar um assunto como pessoal, tornar pessoal - depersonalise, depersonalize, objectify (en) - sharpen (en) - baixar, cair - disintegrate (en) - mágneseztornar magnético - desmagnetizar - egyszerűsít, leegyszerűsítsimplificar - komplikálcomplicar, refinar - refine (en) - komplikálcomplicar - pressurise, pressurize, supercharge (en) - központosítcentralizar - decentralizál, szétosztdescentralizar, desconcentrar - socialise, socialize (en) - biztosítaprontar, economizar - internationalise, internationalize (en) - bolshevise, bolshevize, communise, communize (en) - Europeanise, Europeanize (en) - Europeanise, Europeanize (en) - bestialise, bestialize (en) - americanizar - Frenchify, gallicize (en) - civilizálcivilizar - államosítestatizar, nacionalizar - privatizál, reprivatizáldesnacionalizar, privatizar - naturalizar - denaturalise, denaturalize (en) - naturalise, naturalize (en) - denaturalise, denaturalize (en) - ser igual a - equiparar, nivelar - endurecer, enrijecer - elenged, elereszteni, elválaszt, kibont, kioldódik, lazul, meglazít, meglazul, oldódikafrouxar, desapertar, desatar, descerrar, destacar, soltar - megszorítapertar, estreitar - transitivise, transitivize (en) - detransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize (en) - besűrítavolumar, espessar-se - full (en) - változatossá teszdiversificar - deaden (en) - atrasar - a minimálisra csökkentbaixar, cortar, diminuir, minimizar, reduzir - turmixolliquidificar, liquidificar-se - solvate (en) - dissolve (en) - validate (en) - invalidar - kiürít, ürítesvaziar, evaziar - feltölt, teletöltencher, preencher - saturar - clot, coagulate (en) - louden (en) - normalise, normalize, renormalise, renormalize (en) - morph (en) - neutralizar - üzleti alapokra helyezcomercializar - purificar - mechanise, mechanize (en) - automatizálautomatizar, tornar automático - automatise, automatize (en) - mechanise, mechanize (en) - harmonizálcompatibilizar, harmonizar - polarise, polarize (en) - dicsér, feldicsérglorificar - contaminar - leértékeldesvalorizar - insulate (en) - calcify (en) - industrializar, urbanizar - urbanise, urbanize (en) - emulsionar - demulsify (en) - decarboxylate (en) - nazify (en) - megtermékenyít, termékenyítfecundar - clarificar, explicar - megjelölmarcar - barb (en) - nick (en) - alkalmatlanná teszdesabilitar, incapacitar, indispor, inutilizar - képessé/lehetővé teszhabilitar, permitir - háttérbe szorít - lágyít, puhítamaciar - charge (en) - amaciar, calmar - iodinate (en) - ionate (en) - archaizál, régiessé teszarcaizar, empregar arcaísmos - conformar - officialise, officialize (en) - elnyugatosítocidentalizar - orientalise, orientalize (en) - acetilar - achromatise, achromatize (en) - collimate, parallel (en) - camp (en) - klasszikus stílusúvá teszimitar o estilo clássico, tornar clássico - conventionalise, conventionalize (en) - decimalise, decimalize (en) - atordoar, confundir, desorientar, entontecer - megmérgezenvenenar - externalizar - dicsőítembelezar - introvert (en) - elvilágiasítlaicizar - politizálpolitizar - proof (en) - romanticise, romanticize (en) - rusticate (en) - sauce (en) - shallow, shoal (en) - megfeszítretesar - tornar-se mais íngreme - összezavardeturpar - megfejtdescodificar - unsex (en) - vitrify (en) - pall (en) - saponify (en) - aumentar - suspender - besározenlamear - dar outra forma, transformar - emel, felemel, felhúzelevar, erguer, levantar, promover - eldurvíttornar áspero - dinge (en) - endemoninhar, endiabrar - devilise, devilize, diabolise, diabolize (en) - etherealize, etherialise (en) - immaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize (en) - animate, animise, animize (en) - clarear - dynamise, dynamize (en) - dynamise, dynamize (en) - rarefy, sublimate, subtilize (en) - elpárologtatvolatilizar, volatilizar-se - uniformise, uniformize (en) - szimmetrikussá teszdispor em simetria, simetrizar, tornar simétrico - halhatatlanná tesz, megörökíteternizar, imortalizar, tornar eterno - denature (en) - denature (en) - denature (en) - sanitise, sanitize (en) - verbalizar - modificar, mudar - sputter (en) - conduzir - transformar - dope (en) - prostrate (en) - excite (en) - energise, energize, excite (en) - shake (en) - outmode (en) - temperar - shorten (en) - think (en) - make (en) - desinflar - inflate (en) - reflate (en) - digitalizar - gelatinise, gelatinize (en) - recombine (en) - effeminise, effeminize, feminise, feminize, womanize (en) - masculinise, masculinize, virilise, virilize (en) - masculinize (en) - disharmonize, dissonate (en) - sexualise, sexualize (en) - esquematizar - patent (en) - constitutionalise, constitutionalize (en) - rationalise, rationalize (en) - plastificar - rarefy (en) - pogánnyá tesz, pogánnyá válikpaganizar, viver como um pagão - incandesce (en) - deaminate, deaminize (en) - angulate (en) - circularize (en) - sensitise, sensitize (en) - sensitise, sensitize (en) - depolarizáldespolarizar - aumentar - isomerise, isomerize (en) - legitimate (en) - elpárolog, párologvaporizar - industrializar - opacify (en) - opsonize (en) - militarise, militarize (en) - nationalise, nationalize (en) - recommend (en) - sentimentalise, sentimentalize (en) - solemnise, solemnize (en) - territorialise, territorialize (en) - transaminate (en) - glorify, spiritualize, transfigure (en) - unsanctify (en) - vesiculate (en) - visualizar - mottle, variegate (en) - ventilate (en) - vivify (en) - vulgarise, vulgarize (en) - supple (en) - make businesslike, make professional, professionalise, professionalize (en) - smut (en) - still (en) - weaponize (en) - confundir, obnubilar - moderate, tame, tone down (en) - elsötétít, összezavaraturdir, confundir, estupefazer, obscurecer, ofuscar, toldar - sincronizar - mérsékel, mérséklődikabrandar - militarizar - break down, crush (en) - hizlal, meghizlalcevar, engordar - mexer em - deslustrar - letompít, tompítembotar - hegyez, kihegyezafiar, aguçar - coarsen (en) - loosen (en) - kibontdesfazer - felhúroz, húrozencordoar - endereçar - causar, fazer, produzir, provocar - keveredik, összekeveredikassociar, coligar, coligar-se, fundir, fundir-se, misturar-se, unir - carregar - put (en) - kitakarítarrumar, assear, limpar, purgar - bepiszkítcontaminar, macular, manchar, sujar - depress, lower (en) - deformar - break, break up (en) - megváltozik, megváltoztatmodificar-se - díszít, szépítadornar, decorar, embelezado, embelezar, enfeitar, fazer decoração, ladear, ornamentar, ornar - emberré teszhumanizar, humanizar-se - megalázhumilhar - elidegenítalienação, hostilizar - right (en) - desensitise, desensitize (en) - dezodorál, szagtalanítdesodorizar - revelar - embaçar - blind (en) - change intensity (en) - change taste (en) - capture (en) - adcontribuir, dar - restabelecer, restaurar - liberalise, liberalize (en) - jóváteszcompensar, indemnizar - democratise, democratize (en) - neutralize (en) - perverter - loosen, relax (en) - flocculate (en) - turn (en) - cohere (en) - mudar-se - elhomályosít, megfeketedikamortecer, enegrecer, ensombrar - brighten (en) - soften (en) - shade (en) - lelassítabrandar - felgyorsul, gyorsít, gyorsulacelerar, adiantar, apressar, apressar-se, ganhar - embrittle (en) - bubble (en) - radicalize (en) - eroticize, sex up (en) - piggyback (en) - port (en) - lifehack (en) - cloud (en) - helyettesít, kicserél, kiszorít, kivált, pótol, pótolnipôr no lugar de, substituir, trocar - unify, unite (en)[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

megváltozás, változásmodificação, mudança - alteração, mudança - változásmudança - módosítás, változás, változatosság, változtatásalteração, modificação, mudança, variação - changer, modifier (en) - változásmudança - változásmudança - módosíthatóalterável, modificável, mutável - alterable (en)[Dérivé]

alterar (v.) • megváltozik (v.) • megváltoztat (v.) • mudar (v.)

-

 


   Publicidade ▼