Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

a se aranjarefrescar - a se îmbrăca, echipa, îmbrăca, înveşmântaarrumar-se, vestir, vestir-se - căpătaacontecer - regenerar - gel (en) - animalise, animalize, brutalise, brutalize (en) - transforma, treceacontecer, tornar-se - a schimba, suferi o mutaţieabrandar, alterar, atenuar, modificar, mudar, qualificar - a avea, avea, cunoaşte, suferisentir, ter - decrepitate (en) - suburbanise, suburbanize (en) - roll, roll up (en) - a deveni sticlosvidrar - [se] modifica, [se] schimbaacontecer, mudar, tornar-se, transformar-se em, virar - barbarise, barbarize (en) - alkalinise, alkalinize (en) - [se] întoarce, a întoarce pe dos, a se întoarcereverter, virar, virar do avesso - mudar - a deforma, deformadeformar - revoltar-se, tornar - [se] acomoda, [se] adaptaacomodar, adaptar-se, adequar-se, ajustar-se, controlar a situação - a ajunge, creşte, sărisubir - asimilaassimilar - disimila - dissimilate (en) - change magnitude (en) - modificaamenizar - embotar-se - [se] lăsa, ceda - [se] dărăpăna, [se] degrada, [se] nărui, [se] ruina, [se] surpa - dar mofo, formar bolor, mofar - hydrate (en) - usca, zbici, zvântasecar - fortifica, întăriconsolidar - destilar, distilar, purificar - dezoxidadesoxidar - descompune - oxidaoxidar, oxigenar - oxida - acontecer, tornar-se - [se] cuminţi, [se] linişti, [se] maturiza - înmuia, muiasuavizar - ionise, ionize (en) - face stabil, stabilizaestabilizar-se, firmar - destabilizadesestabilizar - luminailuminar-se - decolora, spălăcicolorir, descolorir - desbotar - îngusta, strâmta, strângeestreitar - a se întuneca, înnegura, înnora, întunecaescurecer, escurecer-se - diminua - [se] fisurapartir-se, quebrar-se - transpire (en) - recomeçar, retomar - modifica suprafaţa - sublimar - esfriar, refrescar - animar - înfierbântaaquecer, esquentar - [se] metamorfoza, [se] preface, [se] transformamudar, transformar, transmutar - [se] converticonverter, converter-se - desbotar, empalidecer - complexify, ramify (en) - americanizar - modernizar - împietri, încremeni, înlemni, înmărmuri, înţepeni, paralizaendurecer, inrijecer - încorda, întinde, tensionaapertar, estreitar - [se] defecta, [se] deregla, [se] strica, a face o pană, a func­ţiona prost, a nu mai funcţiona, a se stricaavariar, avariar-se, emperrar, falhar, ir-se abaixo, partir, quebrar - ceda, slăbiceder, render - consolida, întăriInduração - întări - suffuse (en) - calar - normalise, normalize (en) - reorientaorientar, reorientar - purify (en) - [se] asimila, [se] digera, [se] mistuifazer digestão - regredir - foul (en) - decalcify (en) - industrialise, industrialize (en) - decarboxylate (en) - spot (en) - obţine, primiobter - acetilar - a căpăta, adopta, a primi, dobândi, luaaceitar, adoptar, assumir - prim (en) - capacitate (en) - caseate (en) - caseate (en) - clinker (en) - conserva - [se] crăpa de ziuă, [se] lumina, [se] revărsa zorile, a începe, a se crăpa de ziuăalvorecer, amanhecer - salinate (en) - dessalinizar - shallow, shoal (en) - tornar-se mais íngreme - superannuate (en) - ulcerar - vitrify (en) - vulcanise, vulcanize (en) - a deveni mai puţin interesantfartar, perder o interesse - become flat, die, pall (en) - saponify (en) - ir - ajunge - luapegar - a prindeespalhar-se - [se] dezvolta, [se] mări, creşteacontecer - fly (en) - a căpăta, formaadquirir - assibilate (en) - smoothen (en) - turn on (en) - trecenivelar - break into (en) - [se] schimba, [se] transformamudar - concretizar - a decădea, a putrezi, descompune, descompunere, putrefacţie, putrezi, putrezireapodrecer, putrefazer - commute, transpose (en) - introject (en) - mudar - fluctua, oscila, pendula - fall (en) - fall (en) - reflate (en) - hydrolyse, hydrolyze (en) - pliapreguear - gelatinise, gelatinize (en) - felt, felt up, mat, matte, matte up, matt-up, mat up (en) - recombine (en) - feminise, feminize (en) - obsolesce (en) - plastificar - [se] atenua, [se] estompa, a cădea, a se retra­geretroceder - defervesce (en) - incandesce (en) - calcify (en) - drift (en) - play out (en) - conjugate (en) - isomerise, isomerize (en) - evaporar - indurate (en) - gradate (en) - keratinise, keratinize (en) - opacify (en) - a ajunge la scadenţăvencer - rejuvenate (en) - sequester (en) - transaminate (en) - vesiculate (en) - ondular - vascularise, vascularize (en) - a da faliment, cădea, prăbuşiabrir falência, falir - professionalise, professionalize (en) - mudar - flip, flip out (en) - sintetiza - reveni în mod periodicmudar de idéia - promote (en) - desfacedividir - a aranja, a for­mata, dimensiona, formata - become infatuated with, fall for (en) - avansa, promovasubir - [-şi] schimba poziţia - settle (en) - a se prăbuşi, a se pră­buşi, dărâma, nărui, prăbuşi, ruinaceder, desmoronar, ruir - solarise, solarize (en) - occult (en) - acontecer - [se] retrage, a părăsi, a plecaabandonar, deixar - liberalise, liberalize (en) - fragmenta, împărţi, scinda, stratifica - democratizademocratizar - a o lăsa mai moaleabrandar - reticulate (en) - flocculate (en) - carbonate (en) - come in (en) - go out (en) - înfrâna, opri, stăvilificar parado - [se] preface, [se] schimba, [se] transforma, facefazer - a îngheţacongelar, gelar - mythicise, mythicize, mythologise, mythologize (en) - a dete­riora, a strica, defecta, stricaavariar, danificar, deteriorar, estragar, prejudicar - deplasa, muta - a se deco­lorafugir para, matizar - creolize (en) - form (en) - a fierbe, fierbecozer, ferver - a încleiacolar - repress (en) - shear (en) - damage (en) - a îndura, a suferi, a trece prin, avea, cunoaşte, suferiser submetido a, sofrer[Spéc.]

ajustare, modificarealteração, mudança[Nominalisation]

change again (en)[A Nouveau]

changeable (fr)[QuiPeutEtre]

iridescente, rutilante[Qui~]

modificare, schimbaremudança - devenire, modificare, prefacere, schimbarealteração, modificação, mudança, variação - modificare, schimbaremudança[Dérivé]

altera, altul, modifica, preface, schimba, transformaalterar, mudar[Cause]

[se] menţine, [se] păstra, rămânecontinuar, ficar, manter[Ant.]

[se] schimba (v.) • alterar (v.) • cambiar (v.) • mudar (v.) • trocar (v.)

-

 


   Publicidade ▼