Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

deneme süresi - time frame (en) - hours (en) - inatividade formada - Uptime - çalışma süresihoras de trabalho - izin, molaférias - hospitalization (en) - transit time, travelling time, travel time (en) - vakit, zamandia, época, era, hora, período, tempo, tempo (parâmetro) - elapsed time (en) - ...-lik, sürecontinuidade, duração - haftasemana - field day (en) - hayat, ömür, yaşamao longo da vida, duração, duração de uma vida, duração de vida, vida - hayat, ömür, yaşamvida - hayat, ömür, yaşamvida - binyıl, bin yıl, milenyummilenário, milénio - bimillenary, bimillennium (en) - ocupação - geçmiş, mazipassado - bozulmadan kalma süresi, raf ömrüduração, Prazo de validade, prazo para venda - puerperium (en) - lactation (en) - dönemépoca, período - takvim günüdia - festividade - gün, gündüzdia, jornada - sabahalva, amanhecer, madrugada, manhã - gece, gece vaktiescuridão, fim de tarde, noitada, noite, tarde, trevas - akşam, gece, gece vaktinoite - gecenoite - noite - eve (en) - noite, tarde - hafta, hafta içi/arasısemana - iki hafta, onbeş günquinzena - haftasonu, hafta sonuFim de Semana, Fim-de-semana, final de semana - veranico - yılano - ano - sene, yılano - mevsim, sene, sezon, yılano - semestre - bimestre - olimpíada - lustrum (en) - onyıl, on yılDecada, Década, Décadas, decênio - asır, yüzyılcentúria, Século, Séculos - meio século - quarter-century (en) - çeyrek öğretim yılı, üç aylık dönemtrimestre - ayın evresifase - gündia - ay, takvim ayılua, mês - mid-January (en) - mid-February (en) - mid-March (en) - mid-April (en) - mid-May (en) - mid-June (en) - mid-July (en) - mid-August (en) - mid-September (en) - mid-October (en) - mid-November (en) - mid-December (en) - müddet, mühlet, süre, süre tahdidi, vadelímite de tempo, prazo - dönem, süreperíodo - trimestre - hora, momento - silly season (en) - era dourada - silver age (en) - bronze age (en) - iron age (en) - great year, Platonic year (en) - full time, full-time, full-time worker, regulation time (en) - prorrogação - mevsimestação, Estação do ano, Estações do ano, período, tempo - bunaltıcı sıcaklar, en sıcak yaz günleri - kış ortasıpleno inverno - estação, tempo, temporada - mevsim, sezonestação, estações (clima), tempo, temporada - yıllarépoca, idade - long haul, long radius, long range, long run, long term, long-term (en) - seca, Secas - çağ, devir, dönem, zamanépoca, era, Escala de tempo geológico, idade, período, século, tempo - geração - tarih öncesiPre história, Pré história, Pré-História, Pre-História - hükümdarlık, saltanatreinado - run (en) - baş, başlangıç, ilk günlerjuventude - dawn (en) - ömrün son yıllarıfim/entardecer, noite, tarde - vakit, vakttempo - uykuano, sesta, sono - kira sözleşmesiarrendamento, escrituras de arrendamento - yarılanma süresiMeia vida, meia-vida, período de semidesintegração, semivida - gelgitmaré - aşama, evre, merhale, safhaestádio, etapa, fase, período - multistage (en) - nöbetvigília - barış zamanıtempo de paz - savaş zamanıtempo de guerra - askeriye, askerlik - Lua de mel, lua-de-mel - indiction (en) - Lei Seca, proibição - kuluçka dönemi, kuluçka süresiPeríodo de incubação - dia chuvoso, dia de azar, tempo de privações - acemilik devresi, çıraklık döneminoviciado - en parlak dönemapogeu, flor, floração - duração - clotting time, coagulation time test, whole blood clotting time test (en) - air alert (en) - question time (en) - real time (en) - real time (en) - study hall (en) - usance (en) - window (en) - an, lahza, tam o an - oyunPeça - müddet, süre, zaman aralığıintervalo, intervalo de tempo, tempo - antrakt, ara, durma, fasıla, mola, süre, teneffüsfazerumapausa, interrupção, intervalo, pausa, quebra, suspensão - nöbetacesso - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - midweek (en) - quadrennium (en) - quinquennium (en) - Edade de bronço, Idade do Bronze - Idade do ferro - Idade da pedra - Eolithic, Eolithic Age (en) - Paleolitico, paleolítico - Paleolítico Inferior - Paleolítico Médio - Paleolítico Superior - Mesolítico - Neolitico, neolítico - Grande Cisma do Oriente[Spéc.]

dört günde bir olan[Dérivé]

dönem (n.) • etapa (n.) • período (n.) • süre (n.) • tempo (n.)

-

 


   Publicidade ▼