Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

crepitation rale - hypermenorrhea, hypermenorrhoea, menorrhagia - alkalinuria, alkaluria - eosinopenia - haemoglobinemia, hemoglobinemia - haemoptysis, hemoptysis, long haemorrhage, long hemorrhage, pulmonary haemorrhage, pulmonary hemorrhage, spitting of blood - hiperlipidemia, hiperlipoproteinemiahyperlipaemia, hyperlipemia, hyperlipidaemia, hyperlipidemia, hyperlipoidaemia, hyperlipoidemia - albuminuria, białkomocz, proteinuriaalbuminuria, proteinuria - aminoaciduria - ammoniuria - Jacquemier's sign - Kayser-Fleischer ring - keratomalacia - Kernig's sign - acetonemia, ketonemiaacetonemia, ketonemia, ketosis - Koplik's spots - glycosuria - lymphuria - monocytosis - thrombocytosis - ochronosis - hiperkalcemiahypercalcaemia, hypercalcemia - hipokalcemiahypocalcaemia, hypocalcemia - hypercalcinuria, hypercalciuria - hypercholesteremia, hypercholesterolemia - hiperkaliemia, hiperpotasemiahyperkalemia - hipokaliemiahypokalemia - kaliuresis, kaluresis - natriuresis - hypoproteinemia - hypernatraemia, hypernatremia - hyponatremia - hypersplenism - acetonuria, ketoaciduria, ketonuria - brak menstruacjiamenia, amenorrhea, amenorrhoea - auraaura - chloasma, mask of pregnancy, melasma - clubbing - cyjanoza, sinicacyanosis - diurezadiuresis - zapowiedź, zwiastunprodroma, prodrome - zespół, zespół chorobowysyndrome - effect - ropieńabscess - purulence, purulency - exophthalmos - festination - furring - hematuria, krwiomoczhaematuria, hematuria - hemoglobinuriahaemoglobinuria, hemoglobinuria - haemosiderosis, hemosiderosis - nebula - kichnięciesneeze, sneezing, sternutation - guz, obrzęk, obrzmienie, opuchlizna, wybójbump, lump, puffiness, swelling - dymienicabubo - palsy - ropomoczpyuria - hiperglikemiahyperglycaemia, hyperglycemia - hipoglikemia, niedocukrzeniehypoglycaemia, hypoglycemia - żółtaczkaicterus, jaundice - embolia, przeludnienie, przepełnienie, zatorcongestion - wykwiteruption - odrętwienienumbness - bólache, distress, hurting, misery, pain, suffering - czucie opaczne, parestezjaparaesthesia, paresthesia - postnasal drip - cardiomegaly, enlarged heart, megacardia, megalocardia - cardiac murmur, heart murmur, murmur - kołatanie serca, palpitacjaheartbeat, palpitation, palpitation of the heart, tachycardia - zgagaheartburn, pyrosis - flush, hot flash - dyspepsja, kłopoty żołądkowe, niestrawność, sensacje żołądkowedyspepsia, indigestion, stomach upset, upset stomach - stan zapalny, zapalenieinflammation, redness, rubor - chill, crazing, shivering, strainlining - febraague, chill, chills and fever - kaszelcough, coughing - czkawkahiccough, hiccup, hiccups, singultus - meningism - nudnościnausea, sickness - skurcz, spazmcramp, muscle spasm, spasm - blizna, szrama, zbliźnieniecicatrice, cicatrix, scar - skostniałość, skostnienie, stwardnieniehardening - grochyfloater, muscae volitantes, musca volitans, spots - gorączka, temperaturafebricity, febrility, fever, feverishness, pyrexia, temperature - atrofia, marazm, uwiąd, zanikatrophy, wasting, wasting away - bezdechapnea, apnoea, free-diving - dusznośćdyspnea, dyspnoea - obstrukcja, zaparcie, zatwardzenieconstipation, irregularity - biegunka, rozwolnienie, sraczkadiarrhea, diarrhoea, looseness, looseness of the bowels - oszołomienie, zawrót głowy, zawroty głowydizziness, dizzy spell, giddiness, lightheadedness, vertigo - anemiaanaemia, anemia - dychawicznośćbreathlessness, difficulty in breathing, laboured breathing, lack of breath, shortness of breath, short-windedness, wheeziness - withdrawal symptom - hydrophobia - areflexia - myoglobinuria - oliguria, skąpomoczoliguria - eozynofiliaeosinophilia - rhinorrhea - steatorrhea - inspiratory stridor, stridor - tinnitus - uratemia - uraturia - uricaciduria[Spéc.]

symptomatycznysymptomatic[Dérivé]

objaw (n.) • objaw chorobowy (n.) • symptom (n.)

-

 


   Publicidade ▼