Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

Acordar - ความเข้ากันไม่ได้ - acathexia (en) - angiotelectasia (en) - torpor - agalactia, agalactosis (en) - อาการสลบ, อาการหมดความรู้สึกanestesia, anestesiação, anestésico, anestesiologia - Anidrose - arousal (en) - การงีบหลับ, การนอน, การนอนหลับ, การหลับsono - อาการหลับลึกsono - แรงขับ - elastosis (en) - ท้องอืด, ท้องเฟ้อflatulência, peido, pum, vaidade - ภาวะงอ - ช่วงเป็นสัดcio, época de acasalamento - anestrum, anestrus, anoestrum, anoestrus (en) - HIPERCAPNIA, Hipercápnia - ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ำกว่าปรกติ - การขาดออกซิเจนในเลือดasfixia - หนี้ออกซิเจน - ภาวะอุณหภูมิกายสูง, ไฮเปอร์เทอร์เมียhipertermia - อุณหภูมิร่างกายปกติ - ไฮโปเทอร์เมียhipotermia - กล้ามเนื้ออ่อนแรง - การเป็นหมัน, การไม่มีพืชผล, ความแห้งแล้ง, ความไม่อุดมสมบูรณ์, ที่ปราศจากเชื้อaridez, esterilidade, infertilidade - การตั้งครรภ์เท็จ - การตั้งครรภ์embaraço, gravidez - rigidez cadavérica - vitalização - สุขภาพดีboa saúde, saúde - ความสามารถสืบพันธุ์, ความอุดมสมบูรณ์Fertilidade - potência - celularidade - การขึ้นต่อกัน, การติด, การติดยาเสพติด, การเสพติดdependência, habituação - morte aparente - Criptobiose - distensão - Emetropia - การทำให้สงบsedação - hiperpigmentação - hipopigmentação - amyxia (en) - ภาวะความตื่นตกใจกลัว, อาการเหงื่อแตกด้วยความตกใจกลัวum suor frio - การอุดตัน - ภาวะถูกพิษ, ภาวะเป็นพิษintoxicação - ความไม่รู้เจ็บanalgesia - เชื้ออสุจิน้อย - ความหิว, ความหิวโหย, ความอดอยากfome, sede - การมีสุขภาพไม่ดีหรือไม่แข็งแรง, ปัญหาสุขภาพfalta de saúde - การอาบแดด, ผิวคล้ำแดด, ผิวหนังเป็นสีน้ำตาลเนื่องจากตากแดด, ผิวเกรียมจากการถูกแดดมากเกินไป, สีไหม้เกรียมของผิวหนังจากการตากแดดbronzeado, bronzeamento, queimadura de sol, queimadura solar - bloodiness (en) - ความกำยำล่ำสัน - อาการผิดปกติ - ความผิดปกติbagunça, doença, perturbação - ความผิดปกติ, ความผิดปกติของร่างกายanomalia, anormalidade[Spéc.]

ภาวะร่างกาย (n.) • สภาพร่างกาย (n.) • สภาวะร่างกาย (n.)

-

 


   Publicidade ▼