Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

coordenada, coordeneegyenrangú fél - número de página, paginaçãolapszámozás - decimal, Sistema decimal, Sistema de numeração decimal - constant (en) - Estado de oxidação - contagemszámolás - factor, fator - Número de fibonacci - número primo - composite number (en) - placar, resultadopontszám - record (en) - número composto - numeral ordinal, ordinalsorszámnév - cardinal, Cardinalidade, numeral cardinal, Número cardinalszámosság, tőszám, tőszámnév - fonte, origem, raizalapszám, gyök - float, floating point, floating-point number (en) - fixed-point number (en) - número atómico, Número atômico - Número bariônico - quota - linage, lineage (en) - número naturaltermészetes szám - conjunto, grupo, juntas, número, Número inteiroszám - parcelaösszeadandó - augend (en) - aditivo, diminuendo, minuendokisebbítendő - subtraendokivonandó - difference, remainder (en) - Numero complexo, número complexo, número imaginário, número puramente imaginário, Números complexosimaginárius szám, képzetes szám, komplex szám - quadradonégyzet, négyzet alakú - cubo - biquadrate, biquadratic, fourth power, quartic (en) - raiz, raíz - dividendo - divisor - cociente, cota, quociente - restomaradék - multiplicadorszorzó - multiplicandoszorzandó - aridade - cardinalidade[Spéc.]

controlarleszorít - fazer uma listajegyzékbe vesz - contar, totalizarfelsorol, megszámol, számol - numerarmegszámoz - adicionar, ficar por, montar a, significar, somarannyit jelent, hogy, kitesz, összegez[Dérivé]

numériconumerikus, számszerű[Rel.App.]

efectivo (n.m.) • efectivos (n.) • numeral cardinal (n.) • Numero (n.) • número (n.)

-

 


   Publicidade ▼