Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

たつい, 明瞭, 洞察, 達意begrijpelijkheid, bevattelijkheid, inzicht - duidelijkheid, evidentie, helderheid, klaarheid, vanzelfsprekendheid - 信証, 原拠, 左証, 徴証, 拠り所, 拠所, 明かし, 明証, 根拠, 理由, 由, 裏づけ, 裏付, 裏付け, 証, 証し, 証左, 証憑, 証明, 証跡bewijs, bewijsmateriaal - - みえる, らしい, らしい+する, 思える, 思われる, 見えるblijken - 出る, 出現, 出現+する, 現じる, 現す, 現ずる, 現れる, 現われる, 現われ出る, 表れる, 表われる, 顕れる, 顕われるopdoemen, verschijnen, vertonen[Dérivé]

klaarblijkelijk (adj.) • 了然たる (adj.) • 判然たる (adj.) • 彰々たる (adj.) • 彰彰たる (adj.) • 明らか (adj.) • 明らかな (adj.) • 明白 (adj.) • 明白な (adj.) • 昭々たる (adj.) • 昭昭たる (adj.) • 歴々たる (adj.) • 歴たる (adj.) • 歴歴たる (adj.) • 歴然たる (adj.) • 照々たる (adj.) • 照照たる (adj.) • 現然たる (adj.) • 瞭然たる (adj.) • 章々たる (adj.) • 章章たる (adj.) • 端的 (adj.) • 著明 (adj.)

-

 


   Publicidade ▼