» 

dicionario analógico

chattels, worldly belongings, worldly goods, worldly possessions - ratables, rateables - hereditament - intellectual property - communal estate, community property, community property regime, joint estate of husband and wifespolečné vlastnictví - movable property, personal estate, personal property, personalty, private propertymovitý majetek, osobní majetek, soukromé vlastnictví, soukromý majetek - thingsosobní věci, věci - immovable, immovable property, real estate, real property, realtynemovitost, nemovitý majetek, realita - commonage, right of common - landholding - salvagezachráněné věci - shareholdingdržba akcií - church property, spirituality, spiritualty - lease, letting, rentalpronájem - part exchange, recovery, trade-in - common property, public propertyveřejný majetek - wealthmajetek - effects, estate, possessionsmajetek - heirloomdědictví - stockholding, stockholdings - trustspravovaný majetek - drusxtvena svojina (sr) - material possession, tangible possession[Spéc.]

savings balance - have, have got, holdmít - appertain to, belong, belong to, pertain topatřit[Dérivé]

belongings (n.) • holding (n.) • majetek  • nemovitost  • property (n.) • vlastnictví (n.)

-

 


   Publicidade ▼