Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

สปอนเทเนียสเจเนอเรชันabiogenêse, abiogênese, abiogenesia - วัฏจักรชีวิตแบบสลับalternância de gerações - วงปี่ - ไฟฟ้าชีวภาพbioeletricidade - การหมุนเวียนcirculação - ไซโคลซิส - การตาย, ความตายmorte - การเน่าเปื่อยdecomposição - การแตกdeiscência - ผิวลอกdescamação, descascamento - การผลัดเซลล์ผิวเก่า, การหลุดลอกเป็นแผ่นexfoliação - การเคลื่อนผ่านผนังหลอดเลือดdiapedese - facilitation (en) - ห่วงโซ่อาหารCadeia Alimentar, cadeias alimentares - พีระมิดอาหาร - วงจรอาหาร, สายใยอาหาร - การแสดงออกของยีนExpressão génica, Expressão gênica - การเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อhistocompatibilidade - vida - วงจรชีวิต, วัฏจักรชีวิตciclos de vida, ciclo vital - ภาวะหลากรูปPleomorfismo - ภาวะพหุสัณฐาน - recognition (en) - ปฏิกิริยาปฏิเสธสิ่งปลูกถ่าย - การคืนพลังrejuvenescimento - การมียีนบนโครโมโซมเพศ - ลักษณะเด่น - ภาวะพหุสัณฐาน[Spéc.]

ปรากฏการณ์ทางชีววิทยา (n.)

-

 


   Publicidade ▼