Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

professor; ensino[Classe]

titre d'une personne (fr)[Classe]

pedagogy (en)[Domaine]

teacher (en)[Domaine]

educacionista, educador, pedagogoนักการศึกษา, ผู้ประสาทวิชา, ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา, ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, ผู้ให้การศึกษา - alguém, alma, homem, indivíduo, mortal, pessoa, ser humanoความคิด, ซึ่งต้องตายในที่สุด, บุคคล, ปัจเจกชน, ปัจเจกบุคคล[Hyper.]

ความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์[membre]

aprender, ensinar, instruirชี้แนะ, ถ่ายทอดความรู้, สอน, สอนพิเศษ, สั่งสอน[PersonneQui~]

ensinar, instruirสอน - instructorship (en) - cátedra, professoradoตำแหน่งครู, ตำแหน่งอาจารย์[Dérivé]

escola, escolas, institutoนักเรียนของโรงเรียน, โรงเรียน[Desc]

instrutor, técnico, Treinador, Treinadoresกุนซือ, ครูผู้สอน, ครูฝึกกีฬา, ผู้จัดการทีม, โค้ช - ครูศิลปะ, ครูสอนวาดรูป, ครูสอนศิลปะ - Bahai (en) - catechist (en) - explicador, professor, tutor, tutoriaครูพิเศษ, ครูสอน, ครูส่วนตัว, ติวเตอร์, ผู้ฝึกสอน - demonstradorครู, ผู้สาธิตวิธีการ - อาจารย์มหาวิทยาลัย - ครูภาษาอังกฤษ - ครูภาษาฝรั่งเศส - ama, educadora, governanta - ครูหญิง, อาจารย์หญิง, แม่พิมพ์ - ครูคณิตศาสตร์, ครูสอนเลข, อาจารย์คณิตศาสตร์, อาจารย์สอนเลข - missionárioนักการศาสนา, ผู้เผยแพร่ศาสนา, หมอสอนศาสนา - ครูดนตรี, ครูสอนดนตรี - instrutor, mentor, Preceptor, professorอาจารย์ - ครูสอนอ่าน - ครูสอนขี่ม้า - diretor de escola, mestre, mestre-escola, professor, professor de escola, professor primárioครูโรงเรียนประถมศึกษา - ครูวิทยาศาสตร์, อาจารย์วิทยาศาสตร์ - section man (en) - teaching fellow (en) - ครูสอนเต้นรำ[Spéc.]

ensinar, instruirสอน - aprender, ensinar, instruirชี้แนะ, ถ่ายทอดความรู้, สอน, สอนพิเศษ, สั่งสอน - instructorship (en) - cátedra, professoradoตำแหน่งครู, ตำแหน่งอาจารย์[Dérivé]

docente (n.) • ensino (n.) • Magistério (n.) • mestra (n.) • mestre (n.) • professor (n.) • ครู (n.) • ครูบาอาจารย์ (n.) • ครูผู้ชาย (n.) • ผู้สอน (n.) • ผู้ให้ความรู้ (n.) • อ. (n.) • อาจารย์ (n.)

-

 


   Publicidade ▼