Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

นักปรัชญาชาติภูมินิยม - cinismoไซนิก - eclectic, eclecticist (en) - empiristaนักคิดสายประจักษ์นิยม, นักปรัชญาลัทธิประจักษ์นิยม - epistemóloga, epistemólogoนักญาณวิทยา - นักปรัชญาสุนทรียศาสตร์, นักสุนทรียศาสตร์ - นักจริยศาสตร์ - existencialistaนักปรัชญาอัตถภาวะนิยม, นักปรัชญาอัตถิภาวนิยม - gymnosophist (en) - libertárioพวกเสรีนิยม - mecânicoนักปรัชญากลไกนิยม - นักศีลธรรม - นักธรรมชาตินิยม - determinista - นักปรัชญาพหุนิยม - realistaนักปรัชญาสัจนิยม - นักปรัชญาสโกลาสติก - Sofistaโซฟิสต์ - พวกสโตอิก, สโตอิก - พวกคตินิยมเหนือเหตุผล - ióguiโยคี - นักปรัชญานามนิยม - นักปรัชญายุคก่อนโสเครตีส - Abelardo, Pedro Abelardoปีเตอร์ อะเบลาร์ด, ปีแอร์ อาเบลาร์ด, อะเบลาร์ด - Anaxágoras de Clazómenas, Anaxágoras de Clazômenasอะแนกซาโกแรส - Anaximandro de Miletoอะแนกซิมานเดอร์ - อะแนกซิมีเนส - Hannah Arendtฮันนาห์ อาเรนต์ - Aristoteles, Aristótelesอริสโตเติล - Averróisอะเวอร์โรส, อิบุน รัชด์ - Avicenaอะวิเซนนา - Francis Baconฟรานซิส เบคอน, เซอร์ฟรานซิส เบคอน, เซอร์ ฟรานซิส เบคอน - Jeremy Benthamเจเรมี เบนธัม, เบนธัม - Henri Bergsonเบิร์กสัน, เฮนรี่ หลุยส์ เบิร์กสัน, เฮนรี่ เบิร์กสัน - George Berkeleyจอร์จ บาร์กลีย์, บิชอบ เบิร์กเลย์ - Boécioโบอีเทียส - Giordano Brunoบรูโน, บูรโน - Martin Buberบูเบอร์, มาร์ติน บูเบอร์ - Ernst Cassirerคาสซีเออร์ - คลีแอนเทส - Auguste Comteออกัสต์ คอมเต - Marie Jean Antoine Nicolas Caritatคอนโดร์เซ - Confúcioขงจื๊อ, คอนฟิวเชียส - Demócrito, Demócrito de Abderaดิโมคริตุส - Jacques Derridaฌากส์ แดร์ริดา - Rene Descartes, René Descartesเรอเน เดส์การ์ตส์ - John Deweyจอห์น ดิวอี้, ดิวอี้ - Denis Diderotดิเดอโร, เดอนี ดิเดอโร - Diógenesไดโอเจนส์ - Empédoclesเอ็มพีโดคลีส - Epitetoอีพิกทีตัส - Epicuroอีพิคูรัส - เอิร์น ไฮน์ริช เฮคเกิล - เดวิด ฮาร์ตลีย์ - Georg Wilhelm Friedrich Hegelจอร์ด วิลเฮล์ม ฟริดริช เฮเกล - Heráclito de Éfesoเฮราคลิตัส - Johann Friedrich Herbartเฮอร์บาร์ต, โยฮันน์ เฟรดริช เฮอร์บาร์ต - โยฮันน์ กอทท์ฟรีด ฟอน แฮร์เดอร์ - Thomas Hobbesโทมัส ฮอบส์ - David Humeฮูม, เดวิด ฮูม - Edmund Husserlเอ็ดมันด์ ฮูสเซิร์ล - Hipatia, Hipátiaไฮพาเทีย - James, William Jamesวิลเลียม เจมส์, เจมส์ - Immanuel Kantอิมมานูเอิล คานท์, เอ็มมานูเอล คานท์ - Søren Kierkegaardเซอเรน โอบึย เคียร์เคอกอร์, โซเรน เคียร์เคกอร์ด - เล่าจื๊อ - Gottfried Leibnizกอทท์ฟรีด วิลเฮล์ม ไลบ์นิซ - John Lockeจอห์น ล็อก, จอห์น ล็อค, ล็อค - Lucrécioติตัส ลูเครเตียส คารัส, ลูเครเตียส - ลัลลี, เรมอน ลัลลี, เรย์มอนด์ ลัลลี - Ernst Machมัช, เออร์เนสต์ มัช - Nicolau Maquiavelนิคโคโล มาเคียเวลลี, มาเคียเวลลี - Maimonides, Maimónides, Maimônidesรับบี โมเสส เบน ไมย์มอน, โมเสส ไมย์โมนีเดส, ไมย์โมนีเดส - นิโคลาส เดอ มาเลบรันเช, มาเลบรันเช - Herbert Marcuseมาร์คุส, เฮอร์เบิร์ต มาร์คุส - คาร์ล มาร์กซ, มาร์กซ์ - George Herbert Meadมี้ด - จอห์น มิลล์, จอห์น สจ็วต มิลล์, มิลล์ - James Millมิลล์, เจมส์ มิลล์ - Charles de Montesquieuมองเตสกีเออร์ - George Edward Mooreจอร์จ เอ็ดเวิร์ด มัวร์, จี อี มัวร์, มัวร์ - Friedrich Nietzscheนิตซ์เช, ฟริดริช วิลเฮล์ม นิตซ์เช - William de Ockhamออกแคม - Orígenesโอริเกน - José Ortega y Gassetออร์เทก้า วาย เกสเซต, โจส ออร์เตกา วาย เกสเซต - Parménides de Eléia, Parmênides de Eleia, Parmênides de Eléiaพาร์เมนิเดส - Blaise Pascalปาสคาล, แบลส ปาสกาล - Charles Sanders Peirceชาร์ลส์ ซานเดอร์ส เพิร์ซ, ชาร์ลส์ เพิร์ซ, เพิร์ซ - ราล์ฟ บาร์ตัน เพอร์รี่, เพอร์รี่ - Platao, Platãoเพลโต - Plotinoพลอตินัส - Karl Popperคาร์ล ปอปเปอร์, ปอปเปอร์, เซอร์คาร์ล เรนมุนด์ ปอปเปอร์ - Pitagoras, Pitágorasปีทากอรัส, พีทาโกรัส - Willard Van Orman Quineควิน, ดับเบิลยู วี ควิน, วิลลาร์ด ฟาน ออร์มาน ควิน - Sarvepalli Radhakrishnanซาร์เวเพลลี ราดาคริชนัน, ราดาคริสนัน, เซอร์ซาร์เวพาลลี ราดาคริชนัน - เรด, โทมัส เรด - Jean Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseauชอง-ชาก รุสโซ, ฌอง ฌาค รุสโซ, รุสโซ - Bertrand Russellรัสเซล, เบอร์ทรันด์ รัสเซล, เบอร์ทรันด์ อาร์เธอร์ วิลเลี่ยม รัสเซล, เบอร์ทรานด์ รัสเซิลล์, เอิร์ล รัสเซลล์ - Arthur Schopenhauerอาร์เธอร์ โชเปนฮาวร์, โชเปนฮาวร์ - Albert Schweitzerชเวตเซอร์, อัลเบิร์ต ชเวตเซอร์ - Seneca, Séneca, Sênecaลูเซียส แอนเนียส เซเนกา, เซเนกา - Socrates, Sócratesโซเครตีส, โสกราตีส - Herbert Spencerสเปนเซอร์, เฮอร์เบิร์ท สเปนเซอร์ - Oswald Spenglerสเปงเลอร์, ออสวาล์ด สเปงเลอร์ - Baruch de Espinoza, Bento de Espinozaสปิโนซา, เด สปิโนซา, เบเนดิกต์ เด สปิโนซา - Rudolf Steinerรูดอลฟ์ สเตเนอร์, สเตเนอร์ - Dugald Stewartดูกอลด์ สจ๊วต, สจ๊วต - Rabindranath Tagoreฐากูร, รพินทรนาฏ ฐากูร, รพินทรนาถ ฐากูร - Teilhard de Chardinปีแอร์ แตยอาร์ด เดอ ชาร์แดง, แตยอาร์ด เดอ ชาร์แดง - Tales De Miletoเทเลส, เทเลสแห่งมิเลตัส, เธลีส - Teofrastoทิวฟราสตัส - Simone Weilเวล, ไซมอน เวล - Alfred North Whiteheadอัลเฟรด นอร์ท ไวต์เฮด, ไวต์เฮด - วิลเลี่ยมส์, เซอร์เบอร์นาร์ด วิลเลี่ยมส์, เบอร์นาร์ด อาร์เธอร์ โอเวน วิลเลี่ยมส์ - Ludwig Wittgensteinลุดวิก วิตต์เกนสไตน์, วิตต์เกนสไตน์ - Xenófanesซีโนฟาเนส - Zenão de Cítioซีโน, ซีโนแห่งซีเธียม - Zenão de Eleia, Zenão de Eléiaซีโน, ซีโนแห่งอีเลีย[Spéc.]

filosóficoเกี่ยวกับปรัชญา - filosofiaการแสวงหาความรู้และความจริง, ปรัชญา, วิชาปรัชญา, หลักปรัชญา[Dérivé]

filósofo (n.m.) • นักปรัชญา (n.) • นักปราชญ์ (n.) • ปราชญ์ (n.)

-

 


   Publicidade ▼