» 

dicionario analógico

appointee (en) - meirinho, oficial de justiçarättstjänare, utmätningsman - bedel, funcionário paroquialkyrkvaktmästare - burocratabyråkrat - caretaker (en) - censorcensor, censur - census taker, enumerator (en) - church officer (en) - city father (en) - funcionário, funcionário público, membro da direcção, oficialämbetsman, befattningshavare, statstjänsteman, tjänsteman - comissáriokommissarie - Comptroller General (en) - Comptroller of the Currency (en) - diplomata, Diplomatas, embaixadordiplomat - eleito - escudeirostallmästare - fire marshal (en) - fire warden, forest fire fighter, ranger (en) - hearing examiner, hearing officer (en) - ressaca - incumbenteinnehavare av kyrkligt ämbete, pastoratsinnehavare - Inquisidores - invalidator, nullifier, voider (en) - juiz, juíz, juíza, jurista, magistradodomare - censorlicensgivare - mace, macebearer, macer (en) - mandarimmandarin, pamp - escrivã, notário, tabeliã, tabelioanotarie, notarius publicus - noticer (en) - oficialkonstapel, tjänsteman - agent, federal agent (en) - provincial (en) - generalpostdirektör - proconsul (en) - autor de ação, continuador, demandante, ministério público, procurador, promotor, promotora, Promotor de Justiça, prosseguidor, querelanteåklagare, kärande - Questorkvestor - Headhunter - conservadorregistrator - regulador - returning officer (en) - sealer (en) - investigadorsökare - teller, vote counter (en) - funcionáriostadssekreterare, tjänsteman - doorkeeper, usher (en) - vizirvesir, vezir, visir - pesador - apparatchik (en)[Spéc.]

funcionar, oficiarförrätta, officiera, tjänstgöra som funktionär - administração, burocracia[Dérivé]

servidor público (n.)

-