Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

camp follower (en) - สาวก, สาวกลัทธิ - ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สานุศิษย์, สาวกadepto, aluno, apóstolo, discípulo, estudante, partidário, seguidor - คนที่อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก, คนรัก, ผู้นับถือ, ผู้อุทิศตัว, สาวก, แฟนamante, fA, fã, fan, fanático - คนช่างประจบสอพลอ, คนประจบสอพลอadulador, lisonjeiro - คนที่ถูกผู้อื่นใช้เป็นหุ่นเชิด, คนหัวอ่อนajudante - inferior, subaltern (en) - janízaro - กาฝาก, คนที่เกาะคนอื่นกิน, เพื่อนกินexplorador, oportunista, parasita, sanguessuga - espadachim, lacaio servil, rufia assalariado, sabujo - ผู้สนับสนุนแนวคิดนิวตันเนียน - regular (en) - ผู้มีจิตศรัทธา - ผู้ติดสอยห้อยตามsatélite - เด็กว่านอนสอนง่าย - ผู้นิยมแนวคิดสกินเนอเรียน - ผู้นิยมลัทธิสตาลิน - submitter (en) - filão, parasita - escravo, feudatário, servo, súdito, Vassalagem, vassalo - คาร์ทีเซียน, ผู้นิยมแนวคิดคาร์ทีเซียน - นักจิตวิเคราะห์, ผู้นิยมแนวคิดฟรอยเดียน - ผู้นิยมแนวคิดเฮเกล - ผู้นิยนแนวคิดแจ็คสันเนียน - ผู้นิยมแนวคิดเจฟเฟอร์สันเนียน - ผู้นิยมแนวคิดจุง - ผู้นิยมแนวคิดเคนเซียน - ผู้นิยมแนวคิดลามาร์เกียน - ผู้นิยมแนวคิดแมคคิเวลลิ, ผู้นิยมแนวคิดแมคคิเวลเลียน - ผู้นิยมแนวคิดเมนเดเลียน - ชาวมุสลิม, ผู้นับถือศาสนาอิสลาม - ผู้นิยมแนวคิดเนสตอเรียน - ผู้นิยมวากเนอร์[Spéc.]

ติดตามseguir[Dérivé]

ผู้นำ, ลีดเดอร์, หัวหน้าlíder[Ant.]

caçador (n.) • ผู้ติดตาม (n.) • ผู้ติดสอยห้อยตาม (n.) • ลูกสมุน (n.) • สมุน (n.)

-

 


   Publicidade ▼