Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

person (en)[Domaine]

Human (en)[Domaine]

alguém, alma, homem, indivíduo, mortal, pessoa, ser humanoความคิด, ซึ่งต้องตายในที่สุด, บุคคล, ปัจเจกชน, ปัจเจกบุคคล[Hyper.]

causar, construir, criar, obrigar, provocar, realizarทำ, บังคับ, สร้าง[Dérivé]

coorte, faixa de idade, faixa etáriaกลุ่มอายุ, คนร่วมกลุ่มอายุ - associação, fraternidade, irmandade, ordemคนที่นับถือกันและกันว่าเท่าเทียมกัน, คนที่มีความสนใจ หรือกลุ่มอาชีพเดียวกัน, สมาคม, สมาคมของผู้ชาย - família, linha, linhagem, sangueกำพืด, ผู้สืบสกุล, สายตระกูล, สายเลือด, เชื้อสาย, เทือกเถาเหล่ากอ - legislativo, legislatura, Poder Legislativoสภานิติบัญญัติ, อำนาจนิติบัญญัติ, เกี่ยวกับการออกกฎหมาย - populaçãoประชากร - assistência, espectador, públicoคนดู, ผู้ชม - bandaวงดนตรี, วงดนตรีสตริง, วงสตริง[Desc]

 


   Publicidade ▼