» 

dicionario analógico

acoliet, akoliet, altaardienaar, helper, misdienaar - anagnost (en) - archdeacon (en) - aalmoezenier, kap., kapelaan, legeraalmoezenier, legerpredikant, medepastoor, onderpastoor, veldpredikant, veldprediker - clericus, geestelijke, godgeleerde, godsdienstleraar, kerkelijk, klerikus, theoloog - bewindsman, coadjutor, dominee, excellentie, geestelijke, hulppredikant, kap., kapelaan, medepastoor, min., minister, onderpastoor, parochiepriester, pastoor, pastor, predikant, predikante, prediker, priester, rector, rector magnificus, verkondiger, voorganger, zielzorger - diaken - mestre-escola, pedagogo (pt) - doorkeeper, ostiarius, ostiary (en) - lector, reader (en) - celebrant - leviet, prop., proponent - ordinary (en) - postulator (en) - Pred., predikant, prediker, verkondiger, voorganger - pastor, pr., priester, priesteres, zielzorger, zwartrok - herder - subdeacon (en) - pároco, Vigário (pt) - pároco (pt) - Вселенски патриарх (bg) - patriarh (ro) - episkop, vladika (sr) - patriarh (ro) - mitropolit (sr) - Henry Ward Beecher (pt) - John Donne (pt) - John Keble (pt) - Martin Luther King Jr. (pt) - John Wesley (pt) - Charles Wesley (pt) - Roger Williams, Williams (en)[Spéc.]

oningewijde[Ant.]

clergyman (n.) • clericus (n.m.) • eerw. (n.) • eerwaarde (n.) • geestelijke (n.) • herder (n.m.) • zielenherder (n.)

-

 


   Publicidade ▼