Publicidade ▼


 » 

dicionario analógico

canoístaคนพายเรือแคนู, นักเล่นเรือ - barqueiroคนขับเรือข้ามฝาก, คนขับเรือเฟอร์รี่ - gondoleiroคนพายเืรือกอนโดลา, คนแจวเรือกอนโดลา, คนแจวเรือกอนโดลาในเมืองเวนิส - remadoraคนพายเรือ, คนแจวเรือ, ฝีพาย - คนถ่อเรือ[Spéc.]

passear de barcoขี่เรือ, ขึ้นเรือ, นั่งเรือ, เดินทางโดยเรือ, โดยสารเรือ - ทักษะการบังคับเรือ[Dérivé]

barqueiro (n.) • timoneiro  • คนขับเรือ (n.) • คนขับเรือจ้าง (n.) • คนเรือ (n.) • นายท้ายเรือ  • เรือจ้าง (n.)

-

 


   Publicidade ▼