» 

dicionario analógico

personne qui contredit qqch ou qqn (fr)[Classe]

adversaire : personne en lutte contre qqn ou qqch (fr)[Classe]

adversaire (régime, doctrine politique) (fr)[Classe]

partisan de parti politique (fr)[Classe]

person (en)[Domaine]

Human (en)[Domaine]

eenling, enkeling, figuur, iemand, individu, mens, menselijk wezen, particulier, persoon, sterveling, stervelinge, zelfstandige, zielalguém, alma, homem, indivíduo, mortal, pessoa, ser humano[Hyper.]

oposição - opor-se - opponeren, zich verzetten tegenopor, opor-se a - bestrijden, duelleren, opboksen, optornen, tegengaan, verdedigenlutar, resistir - afwijken, opponerenreagir - stribbelen, weerstand bieden aanresistir a - hostiliteit, vijandigheid, vijandschapantagonismo - antagonismo - animositeit, antagonisme, hostiliteit, vijandigheid, vijandschap, vijandshapantagonismo, hostilidade, inimizade - contrário, oposto - tegengesteld, tegenovergesteldcontrário, oposto[Dérivé]

protesteren, steigeren, tegenstemmenprotestar[PersonneQui~]

agonist (en)[Ant.]

duellistduelista - tegenstander, vijand, vijandininimigo, oposição - Luddismo - withstander (en) - antichrist, antikristAnticristo[Spéc.]

opor-se - opponeren, zich verzetten tegenopor, opor-se a - bestrijden, duelleren, opboksen, optornen, tegengaan, verdedigenlutar, resistir - afwijken, opponerenreagir - stribbelen, weerstand bieden aanresistir a - animositeit, antagonisme, hostiliteit, vijandigheid, vijandschap, vijandshapantagonismo, hostilidade, inimizade - antagonismo - hostiliteit, vijandigheid, vijandschapantagonismo[Dérivé]

agonist (en)[Ant.]

adversária (n.f.) • adversário (n.m.) • antagonist (n.m.) • antagonista (n.m.) • antagoniste (n.f.) • inimigo (n.) • oponente (n.m.) • opositor (n.) • opponent (n.m.) • opponente (n.f.) • opposant (n.m.) • opposante (n.f.) • tegenpartij (n.f.) • tegenspeelster (n.f.) • tegenspeler (n.m.) • tegenstander (n.m.) • tegenstandster (n.f.) • tegenstemmer (n.) • tegenstreefster (n.f.) • tegenstrever (n.m.) • vijand (n.m.) • vijandin (n.f.) • wederpartij (n.f.)

-